Matt Mahan

ads header

Breaking News

Chương trình tang lễ cụ Võ Toàn

Cụ Võ Toàn đến thăm ông Lý Tống đang tuyệt thực trước Toà thị chính San Jose. Photo courtesy: buivanphu.wordpress.com
Cụ Võ Toàn qua đời, vào lúc 1:00 chiều ngày Chủ Nhật 28 tháng 12, 2014 tại Viện Dưỡng lão Life House, 180 N. Jackson, San Jose, CA 95116. Hưởng đại thọ 104 tuổi.

Cụ Võ Toàn thường viết những lời kêu gọi yêu nước và tâm thư với bút hiệu Lão Nông. Ông sinh trưởng tại Thanh Hóa đầu năm Tân Hợi (1911) hơn mười tuổi mới đi học tại các trường thành phố Vinh, Nghệ An, được con trai bảo lãnh qua Hoa Kỳ năm 1991.


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 

Ngày Thứ Sáu 9 Tháng1 Năm 2015
- Từ 10:00 AM Lễ Nhập Quan và Phát Tang
- Từ 12:00 AM Thăm Viếng.
- Từ 3:00 PM đến 6:00 PM (Lễ Phủ Cờ ,đọc Điếu Văn của các Hội Đoàn )
1/. Giới Thiệu Quan Khách tham dự Tang lễ.
2/. Dâng Hoa và nhang đèn lên Bàn Thờ hương linh Cụ Võ Toàn của Hội Diên Hồng Thời Đại/ Tây Bắc Hoa Kỳ
3/. Tuyên Đọc Tiểu Sử Cụ Võ Toàn Nguyên Chủ Tịch Hội Diên Hồng Thời Đại/ Tây Bắc Hoa Kỳ và
Nguyên Chủ Tịch Danh Dự Cố Vấn Đoàn Đại Hội Diên Hồng Thời Đại Việt Nam
4/. Lễ Phủ Cờ VNCH (do Hội Diên Hồng Thời Đại phụ trách )
5/. Điếu văn của Hội Diên Hồng Thời Đại /TBHK (do cụ Phạm Văn Tường Phó Chủ Tịch Nội Vụ đại diện Hội.)
6/ Hội Cao Niên Vùng Vịnh dâng Hoa và nhang đèn lên Bàn Thờ hương linh Cụ Võ Toàn
7/. Điếu Văn của của Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn (Cụ Hội Trưởng Trương Đình Sửu đại diện)
8/. Điếu Văn của Tập Thể Chiến Sĩ VNCVH- Tây Bắc Hoa Kỳ (do Bác Sĩ Phạm Đức Vượng -Trung Tâm Trưởng, đại diện)
9/. Lễ Chào Kính tiễn biệt trước HươngLinh Cụ Võ Toàn.(do Anh Em Quân Nhân Tập Thể Chiến Sĩ
VNCH phụ trách)
10/. Phát Biểu của Quí Quan Khách, Đại Diện Chính Quyền Địa Phương, Đại Diên Cộng Đồng và các Hội Đoàn, Đoàn Thể v.v... ( theo thứ tự ghi danh)
11/. Lời Cảm Tạ của Đại Diện gia đình Cụ VÕ TOÀN.

Ngày thứ Bẩy 10 Tháng 1Năm 2015
- Từ 9:00 AM- 12:00AM Thăm Viếng - Gia Đình và Thân Hữu Tưởng Nhớ lần cuối
- Từ 1:30 PM - Lễ Di Quan
   Lễ nghi theo nghi thức Phật Giáo
   Lễ Xếp Cờ ( do Ủy Ban phục hồi Hiệp Định Paris 1973 phụ trách)
- Từ 1:45 PM-2:00PM - Lễ Hạ Huyệt

Ghi Chú: Vì Thời Gian có hạn, và để tiện việc sắp xếp, xin Quí Nhân Sĩ, Hội Đoàn, Đoàn Thể vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức Tang lễ theo 3 số điện thoại dưới đây. Chúng tôi sẽ mời Quí vị lên Phân Ưu và phát biểu theo thứ tự ghi danh:
Điện Thoại Liên lạc;
- Bác Sĩ Phạm ĐứcVượng (408) 226-8844.
- Cụ Trương Đình Sửu (408) 460- 7347
- Cụ Phạm Văn Tường (408) 998-2362.
hoặc E .Mail cho Bác Si Vượng; victopham@gmail.com