Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời: Buổi phát động cuộc tranh cử nghị viên Q4 San Jose

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý đồng hương người Việt
Quý thân hào nhân sĩ và đại diện các tổ chức hội đoàn,
Cùng toàn thể cử tri đơn vị 04 thành phố San Jose

Đến tham dự ngày phát động cuộc tranh cử chức vụ nghị viên đơn vị số 4 San Jose
cùng lễ ký cam kết tranh cử với cộng đồng của ứng viên 

Nguyễn Mạnh
Candidate for San Jose District 4

Chương trình được tổ chức vào lúc
3 giờ chiều Chủ Nhật 18 tháng Giêng năm 2015
Tại Unify Center: 765 Story Road, San Jose, CA 95122

Ban Vận Động Tranh Cử 
Cùng Các Ủng Hộ Viên Xin Trân Trọng Kính Mời

Paid for by Manh Nguyen For San Jose Council D4 2015 FPPC #1374285