Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nam Cali: Thông cáo báo chí về sinh hoạt tháng 1 năm 2015


THÔNG BÁO BÁO CHÍ

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali (CĐNVQG Nam Cali) trân trọng kính mời Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ Chức, Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông cùng quý đồng hương đến tham dự:

1. BUỔI HỌP CỦA BTC DIỄN HÀNH TẾT ẤT MÙI: Vào lúc 7g chiều Thứ Hai 29 tháng 12, 2014 tại VP-CĐNVQG Nam Cali 14550 Magnolia St., Phòng 203 nhằm thảo luận chi tiết thực hiện Diễn Hành Tết Ất Mùi 2015 với đầy đủ truyền thống, ý nghĩa đánh dấu 40 Năm Đoàn Kết & Phát Triển của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại hải ngoại.

Đơn Ghi Danh tham dự Little Saigon Diễn Hành Tết Parade 2015 có đặt tại Văn Phòng CĐNVQG Nam Cali – VP-BTC 9353 Bolsa Ave., Suite C47, Westminster CA 92683 – Nhật Báo Viễn Đông – Nhật Báo Việt Báo.

Muốn biết thêm chi tiết về bảo trợ, ghi danh tham dự, mua vé ủng hộ Spring Gala 23/01/2015, xin vào Trang Nhà TETPARADE.ORG / DIENHANHTET.ORG / CONTACT@TETPARADE.ORG |@TETPARADE | FACEBOOK.COM/LSTETPARADE hoặc liên lạc Anh Ngô Thiện Đức 714.487.9764  ● Cô Nguyễn Thu Hà 714.833.6947

2. TƯỜNG TRÌNH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ CĐNVQG NAM CALI: Vào lúc 7g chiều Thứ Sáu 2 tháng 1, 2015 tại VP-CĐNVQG Nam Cali 14550 Magnolia St., Phòng 203.
● Lịch trình Bầu Cử  CĐNVQG Nam Cali nhiệm kỳ 2015-2018:
- 21/12/2014 – 15/01/2015:Thời hạn nhận đơn Liên danh ứng cử HĐĐD và các ƯCV-HĐĐGS.
 - 15/01/2015 – 31/01/2015: Kiểm soát lý lịch ƯCV.
 - 01 tháng 02 năm 2015: Tuyên bố các Liên danh ứng cử HĐĐD và các ƯCV-HĐĐGS.
 - 01 tháng 02 đến 31 tháng 03 năm 2015 : Thời hạn vận động của các Liên danh và ƯCV.
 - 01 đến 31 tháng 03 năm 2015: Bầu khiếm diện bằng Đơn và Online.
 - 04 đến 05 tháng 04 năm 2015 : Ngày bầu cử bằng Đơn và Online.
 - 11 tháng 04 năm 2015: Tổng kết phiếu.
 - 12 tháng 04 năm 2015: Tuyên bố kết quả bầu cử.
 - 18 tháng 04 năm 2015: Lễ tuyên thệ Tân Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát.
 - 19 tháng 04 năm 2015: Họp báo Tường trình Kết quả Bầu Cử và Cảm Tạ.
Mọi chi tiết, xin liên lạc GM Trần Thanh Vân 714.728.3076 ● Ô. Phan Kỳ Nhơn 714.854.4584

3. CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 01/2015 TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN: Vào lúc 11g sáng Thứ Bảy 3 tháng 01, 2015 tại 9078 Bolsa Ave., Westminster, California.
Mọi chi tiết, xin liên lạc Ô. Phan Kỳ Nhơn 714.854.4584 ● Ô. Trần Vệ 310.800.5202


Trân trọng,

Ls Nguyễn Xuân Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng Đại diện


● Hội Ðồng Đại Diện

Ls Nguyễn Xuân Nghĩa
Chủ tịch

Ls Trần Sơn Hà
Phó Chủ tịch Ngoại vụ

Trần Quốc Ân
Phó Chủ tịch Nội Vụ

Trương Dũng
Tổng Thư Ký

Bùi Đẹp
Thủ Quỹ


● Hội Ðồng Giám Sát

Ks Nguyễn Mạnh Chí
Chủ tịch

Ô. Phạm Ngọc Khôi
Phó Chủ tịch Ngoại vụ

Ô. Lê Nguyễn Thiện Truyền
Phó Chủ tịch Nội Vụ

Ô. Nguyễn Tấn Dược
Tổng Thư Ký

Ô. Trần Thanh Phong
Thủ Quỹ