Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tiệc Tất Niên Truyền Thông Bắc CaliforniaKính gửi quý anh chị,

Câu Lạc Bộ Truyền Thông & Báo Chí có được BTC để thay mặt quý anh chị sắp xếp cho buổi Tiệc của giới Truyền Thông Báo Chí được hoàn hảo. Đây chỉ là sự khởi đầu, rất cần quý anh chị giúp thêm để chúng ta có một đêm vui đầy kỷ niệm.

Tiệc Tất Niên Mừng Xuân Ất Mùi 2015
của : gia đình truyền thông Bắc Cali:
Truyền hình, truyền thanh, báo chí.

Tiệc tất niên sẽ được tổ chức vào:
Chủ Nhật, 25 tháng 01 năm 2015

Lúc: 5:00 PM
tại: Nhà hàng Phú Lâm
3082 Story Road, San Jose, CA 95127
Tel: 408-251-9590

Hiện nay đã in được Thiệp Mời. Xin được gửi đến quý anh chị để nhờ phổ biến trên các phương tiện của quý anh chị. (Tôi sẽ đến tận nơi để trao tận tay Thiệp Mời)

Chúng ta cần thêm nhiều nhà bảo trợ. Mong được sự tiếp sức của quý anh chị.

Xin nhắc lại. Tất cả các cơ quan Truyền Thông & Báo Chí Bắc California được mời tham dự. Tất cả các thiệp mời là dùng để quý anh chị mời thân chủ, thân hữu, bảo trợ... của quý vị đến tham dự mà thôi.

Kính chúc quý anh chị một Mùa Noel và Năm Mới tràn đầy an lạc.

Merry Christmas & Happy New Year

Lê Bình
408-628-8758


Truyền Thông & Báo Chí
- Bình Minh Radio - Tấn Phương (1)
- Bolsa Radio 1430AM
- Calitoday Multi Media Network - Nguyễn Xuân Nam (2)
- CM Magazine - Phạm Lễ
- Cửu Long Radio - Bảo Tố ( 1)
- Dân Sinh Media - Phạm Phú Nam
- Đời Mời Magazine - Duy Văn (2)
- Hải Vân News-Châu Ngọc Thủy (2)
- Làng Magazine – Anh Tâm
- Little Sài Gòn Radio - Mai Hân (1)
- Mõ San Francisco - Huỳnh Lương Thiện
- Nàng Thế Kỷ 21 Magazine - Bạch Phụng (2)
- Nét Việt – Linh Nguyễn, Minh Nguyễn (2)
- Nguồn Magazine - Song Nhị
- Phụ Nữ Cali - Cao Ánh Nguyệt (2)
- Quê Hương Media - Nguyên Khôi (2)
- SBTN TV (Saigon Broadcasting Television Network) – Nghê Lữ - Mỹ Lợi-PhươngThúy-Thái Phạm
- Sóng Việt Radio - Mây Lan (1 bàn)
- Sống Mới Magazine - Trúc Bùi
- Tiếng Dân - Trường Kỳ (1)
- Thằng Bờm Magazine - Đinh Vinh (1 bàn)
- Thằng Mõ Magazine - Lê Văn Hải (1 bàn)
- Thời Báo – Vũ Bình Nghi (1)
- Tin Việt News - Trần Thị Thu (3)
- Tiếng Việt Mến Yêu Radio - Ngọc Thủy
- Tiếng Mõ Bắc Cali – Tâm Nguyễn (1)
- Triều Thành Magazine
- Viên Thao Media ( Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao ) - Đỗ Vẫn Trọn
- Việt Báo Bắc Cali - Hạnh Dương
- Việt Face TV - Tony Ninh (3)
- Việt Press USA - Hạnh Dương
- Việt Today TV – Lê Đình Bì
- Việt Tribune – Trương Gia Vy (3)
- Việt Nam Nhật Báo – Quỳnh Thi
- Việt Nam Tự Do Radio - MiMi Dương (3)
- Việt Nam Bắc Cali Radio 1500-Hạ Vân (1)
- ViệtV TV – Tony Ninh (1)
- Việt Vùng Vịnh - Mỹ Lợi (1)
- Việt USA News - David Giang
- Ý Dân Magazine - Nguyễn Vạn Bình (2)

QK Tham Dự:

Trên danh sách TT& BC tôi ghi những con số có nghĩa là đơn vị (một người) và ghi rõ ở dưới đây.

- Ls Nguyễn Công bảo trợ (Diamond) Ca sĩ Thanh Lan (2)
- CWS Bảo Trợ - Platinum (2)
- Thằng Mõ Magazine - Lê Văn Hải (1 bàn)
- Sóng Việt Radio - Mây Lan (1 bàn)
- Văn Thơ Lạc Việt: Chinh Nguyên (5 ng.)
- Nguyen Cao Can: 2 ng. (Mùi Nguyễn)
- Nàng Thế Kỷ 21 Magazine - Bạch Phụng (3 ng.)
- Việt Trubine (3 ng.)
- Phương Thúy (2 ng)
- VietV TV (2 ng.)
- Thằng Bờm (1 bàn)
- TX Mẫn (2 ng)
- Trần Văn Ngà (2)
- Hải Vân News (1)
- Quê Hương Media (2)
- VietV + Viet face (3)
- Ý dân (2)
- Phụ Nữ (2)
- Thương Mại Oakland (1 bàn)
- Mạc Phương Đình (1)
Ghi Chú:
Nếu quý cơ quan truyền thông nào muốn gửi thiệp mời cho thân chủ hoặc đồng hương xin cho biết (ủng hộ phần ăn $40)