Matt Mahan

ads header

Breaking News

Biểu tình tại San Francisco nhân Ngày Quốc tế Nhân Quyền

http://youtu.be/MOWjvhwlP8o

Nhân Ngày Quốc tế Nhân Quyền lần thứ 66, cơ sở Đảng Việt Tân ở Bắc California tổ chức 2 sinh hoạt đấu tranh gồm có ngày 13/12/2014 biểu tình phản đối CSVN tại TP San Francisco và hôm sau 14/12/2014 tọa kháng tại TP San Jose đồng hành đấu tranh cho tù nhân lương tâm ở VN