Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đảng Dân Chủ Thượng Viện Thông Qua Nghị Quyết Công Nhận Tệ Trạng Thuốc Fentanyl Nhưng Lại Bị Chỉ Trích Vì Không Giải Quyết Tệ Trạng Giết Người


Đảng Dân Chủ Thượng Viện Thông Qua Nghị Quyết Công Nhận Tệ Trạng Thuốc Fentanyl Nhưng Lại Bị Chỉ Trích Vì Không Giải Quyết Tệ Trạng Giết Người

SACRAMENTO – Chỉ sau vài ngày các Đảng Viên Đảng Dân Chủ bác bỏ những biện pháp để giải quyết tệ trạng thuốc gây nhiều tử vong khắp nơi, họ đã chọn không thi hành những biện pháp để đối phó với các kẻ buôn bán ma túy và tệ trạng thuốc Fentanyl đang gây nhiều tử vong mà lại chọn cách nêu quan điểm bằng Nghị Quyết SCR 39, đó là việc làm của các Đảng Viên Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện California.  Thượng Nghị Sĩ Brian Jones, Chủ Tịch Đảng Thiểu Số Thượng Viện và các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện California đã đưa ra cho tất cả cư dân nhận thấy hành vi đạo đức giả rõ ràng của các thành viên Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện.  Các đảng viên Cộng Hòa tại Thượng Viện đã nghiên cứu các giải pháp thực tế để chống lại tệ trạng thuốc fentanyl, nhưng các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã luôn dập tắt tất cả các nỗ lực của Đảng Thiểu Số Cộng Hòa tại Thượng Viện.

 

"Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ nhận thức được tệ trạng thuốc fentanyl là một vấn đề đang gây nhiều tử vong, tuy nhiên họ từ chối những nỗ lực thực sự giải quyết vấn đề này," Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Jones phát biểu. "Họ chọn quan điểm thay vì hành động, trong khi những người buôn bán fentanyl thoát tội nhưng các trẻ em thì bị tử vong vì vô tình dùng phải thuốc Fentanyl. Đã đến lúc phải dừng lại đạo đức giả và bắt đầu quy trách nhiệm cho những người gây ra tệ trạng giết người này."

 

Phó Chủ Tịch Đảng Thiểu Số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, đồng tác giả của SCR 39 cho biết, “Nâng cao nhận thức là một phần của cách tiếp cận quan trọng, nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết tệ trạng đang gây quá nhiều tử vong cho giới trẻ. Tôi kêu gọi các Đảng Viên Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện hãy tham gia cùng với các đồng nghiệp Đảng Cộng Hòa và tôi trong nỗ lực thực hiện hành những biện pháp nghiêm khắc đối với tệ trạng này và thông qua các dự luật có lập trường cứng rắn hơn đối với những kẻ buôn bán thuốc fentanyl. Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ.”


Nhiều biện pháp liên quan đến fentanyl đã được đưa ra tại Thượng Viện, nhưng bốn đảng viên Đảng Dân Chủ đang phục vụ trong Ủy Ban An Ninh Công Cộng Thượng Viện đã ngăn chặn tất cả những lập pháp quan trọng nhằm chống lại tệ trạng thuốc fentanyl. Một đảng viên Đảng Dân Chủ Thượng Viện thậm chí đã đi xa hơn khi tuyên bố rằng ông lo ngại về “những hậu quả không lường trước được” áp đặt các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người buôn bán meth hoặc cocaine vì nó liên quan đến một dự luật Fentanyl, Dự Luật Thượng Viện 44.

  

Đây là đoạn video từ phiên điều trần vào ngày 25, tháng Tư.

Dưới đây là danh sách các dự luật được đệ trình do các đảng viên Cộng Hòa tại Thượng Viện đã bị các đảng viên Đảng Dân Chủ trong Ủy Ban An Ninh Công Cộng Thượng Viện bác bỏ:


  • Dự Luật SB 44, một dự luật lưỡng đảng được đệ trình do Thượng Nghị Sĩ Rosilicie Ochoa Bogh (R-Yucaipa) và Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (D-Santa Ana) với hơn 20 đồng tác giả Thượng Viện, đã bị bốn đảng viên Dân Chủ của Ủy Ban An Ninh Công Cộng Thượng Viện bác bỏ hai lần - một lần vào ngày 28, tháng 3 và một lần nữa sau khi phiên bản sửa đổi vào ngày 25, tháng 4.  SB 44 chỉ đơn giản bảo đảm những người buôn bán fentanyl nhận thức đầy đủ rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bán loại thuốc gây chết người này bằng cách yêu cầu tòa án thông báo cho những cá nhân bị kết tội bán fentanyl và các vi phạm liên quan đến sản xuất mà các vi phạm tiếp theo có thể dẫn đến cáo buộc ngộ sát hoặc giết người.


  • Dự Luật SB 237 (Grove):  gia tăng hình phạt đối với bất kỳ người nào sở hữu fentanyl để bán hoặc mua để bán lên hai năm (lên 4, 5 hoặc 6 năm), vận chuyển, bán và phân phối lên bốn năm (lên 7, 8) , hoặc 9 năm) và bị buôn bán trong bốn năm (đến 7, 10 hoặc 13 năm).


  • Dự Luật SB 325 (Grove) sẽ bổ sung các hình phạt bổ sung là 3, 4 hoặc 5 năm đối với việc mua, bán và vận chuyển fentanyl “cầu vồng”.


  • Dự Luật SB 62 (Nguyễn) sẽ liệt kê thuốc fentanyl vào danh sách các chất bị kiểm soát (hiện tại chỉ heroin và cocain) đủ điều kiện nhận án tù gia tăng (tức là tăng án) từ ba đến hai mươi lăm năm dựa trên khối lượng của chất được kiểm soát.


 ###Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đắc cử trở lại đại diện cho Địa Hạt Thượng Viện 36, bao gồm Huntington Beach, Garden Grove, Newport Beach, Westminster, San Clemente, Fountain Valley, Buena Park, Dana Point, Seal Beach, Laguna Beach, Stanton, La Palma, Rossmoor, Los Alamitos, Midway City, Cerritos, Artesia và Hawaiian Gardens. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước đây đã từng là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Giám Sát Viên Quận Cam, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 34, Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 72.