Matt Mahan

ads header

Breaking News

Sept. 20, 2021 Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị về đến San Jose.


Lúc 1:30 trưa thứ Hai ngày 20 tháng 9, 2021 Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị được chở từ Westminster, Nam Cali đến San Jose, Bắc Cali và sẽ được đặt tại Viet Museum, San Jose.

https://youtu.be/Ux3AIc_ltIo

Mời quý vị bấm xem video dưới đây: