Matt Mahan

ads header

Breaking News

Rally Recall Garvin Newsom


Thư Mời

Kính thưa Quý Đồng Hương
Thưa Quý Anh Chị Em và Thân hữu. 

Nhóm Phụng  Sự Cộng Đồng và Vietnamese American For Freedom sẽ tổ chức một cuộc Rally Recall Garvin Newsom và ủng hộ tinh thần đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền làm người của Người dân CUBA.

Cuộc Rally sẽ được tổ chức vào

ngày 17 tháng 7 năm 2021 lúc 11:00 AM  .
Địa điểm:  Overpass 101 Freeway và Story Road.

Đồng hương sẽ tập trung tại Grand Century Mall, 1111 Story Road, SJ 95122, lúc 10:30 AM .

Ban tổ chức sẽ đem Banner, Cờ và nước uống để phục vụ Đồng Hương. 

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả mọi người tham gia để chúng ta cùng cất lên tiếng nói của mình.

Hãy đi bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 9 năm 2021.

Vote YES Recall Newsom.

Ngày 14 tháng 9 năm 2014 là ngày lá phiếu của chúng ta được đếm, cũng là ngày quyết định số phận chính trị của Garvin Newsom. Chúng ta quyết tâm xử dụng quyền hiến định của mình để thực hiện cuộc cách mạng dân  chủ.

Trân trọng. 

Vietnamese American For Freedoom 

Nhóm Phụng Sự Cộng Đồng 

Điện thoại liên lạc:

Triệu Hà        (408) 646 - 8752 

Đặng Long    (408) 886 - 0178

Jimmy Phan (408) 210 - 5405