Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Gây quỹ xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

San Jose: Gây quỹ xây dựng Tượng Đài
Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

Gần 200 quan khách đã đến tham dự buổi gây quỹ xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị lúc 5 giờ chiều hôm Chủ Nhật ngày 25 tháng Tư năm 2021 tại nhà hàng Dynasty San Jose.