Matt Mahan

ads header

Breaking News

NHỮNG CON MA DÂN CHỦ

 

Xin mời ấm vào đây để ký Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu recount or revote cho Tổng Thống Hoa Kỳ 2020


NHỮNG CON MA DÂN CHỦ

Những con ma vờn trên biển đỏ

Vung đũa thần biến hóa nước xanh

Nào ai hay sóng đầu bạc trắng

Trắng như vôi tuổi hạc xế mành

Con ma già trong quỷ chiêu luận tội

Tội phản quốc thông đồng với ngoại bang

Công tố dân cử tài cao trí rộng

Phí sức uổng công xe cát dã tràng

Con ma bùn trong mùa xuân đại dịch

Người chết già kẻ chết bệnh thường tình

Nhốt chung tử thi vào lò thiêu Vũ Hán

Kinh tế tuột dốc xã hội điêu linh

Con ma loạn trong chiêu bài công lý

Đốt nhà đốt cờ thù hận ngút ngàn

Quỳ gối cúi đầu chấp tay tạ lỗi

Tôn vinh tội đồ lên bậc thánh nhân

Con ma lèo trên diễn đàn chính trị

Ý tế học đường tất cả cho không

Người già người trẻ nuôi bằng ảo tưởng

Mai kia vỡ mộng tay trắng rêu rong

Con ma ảo trong biến đổi khí hậu

Phế bỏ dầu khí làm sạch môi trường

Tưởng năng lực xanh con đường cứu thế

Nào hay hoang tưởng thoái hóa tang thương

Con ma tinh trong tiến trình bầu cử

Mượn bóng đêm lật ngược thế cờ


Phiếu giả, số giả con người cũng giả

Chiến thắng ảo tưởng! Sự thật nào ngờ!

Những con ma lộ mặt khi trời sáng

Ánh đuốc nữ thần soi thấu tim đen

Gian tà cúi mặt van xin chính nghĩa

Mở lòng nhân ái giảm nhẹ tội khiên

Trời cao sai thiên thần tổng lãnh

Đem kiếm báu Kinh Kha xuống trần

Diệt trừ lũ quỷ ma gian ác

Tà quyền phủ phục tạ tội dân lành

Ngô Đức Diễm