Matt Mahan

ads header

Breaking News

Santa Clara: Ban Hành Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro Chuyển Sang Ngạch Màu Cam


PHÁT HÀNH NGAY
Ngày 5 tháng 10, 2020 
Liên lạc: Truyền Thông Quận Hạt Santa Clara
Văn Phòng Ứng Phó Khẩn Cấp
408.808.6873
pio@eoc.sccgov.org

Hạt Santa Clara Ban Hành Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro Được Sửa Đổi Cho Phép Nhiều Hoạt Động Và Doanh Nghiệp Được Mở Lại Khi Quận Hạt Chuyển Sang Ngạch Màu Cam

Hạt Santa Clara, CA – Giám Đốc Sở Y tế Công Cộng Hạt Santa Clara đã ban hành Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi, lệnh này sẽ có hiệu lực khi Quận Hạt chuyển sang Tier 3 (Ngạch Màu Cam) của Tiểu bang. Lệnh này cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh trong Quận Hạt hoạt động trở lại nếu Tiểu bang cho phép, bao gồm cả ăn uống trong nhà và tụ họp trong nhà.

Trên thực tế, việc một hoạt động hay doanh nghiệp được phép mở cửa không có nghĩa là đã an toàn. COVID-19 tiếp tục gây rủi ro nghiêm trọng cho cư dân trong Quận Hạt. Đây là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi tất cả cư dân hãy hết sức thận trọng, ở nhà khi có thể, giảm thiểu tương tác với những người không sống cùng một nhà, duy trì khoảng cách ít nhất 6ft, đeo khăn che mặt và chuyển mọi hoạt động ra ngoài trời nhiều nhất có thể.

Bác Sĩ Sara Cody, Giám Đốc Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara cho biết: “Tất cả chúng ta bắt buộc phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giúp con số nhiễm COVID-19 đi đúng hướng.” “Thực tế, những điều quý vị có thể làm, không có nghĩa là điều quý vị nên làm. Cam kết của công chúng, cả doanh nghiệp và cư dân trong Quận Hạt, đối với việc đeo khăn che mặt, giữ khoảng cách xã hội và xét nghiệm là những cách sẽ giúp chúng ta tiến đến cấp độ tiếp theo trong kế hoạch mở cửa kinh tế an toàn của tiểu bang.”

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi đưa ra những quy định phù hợp với các quy định có trong Ngạch Màu Cam của Tiểu bang. Trừ khi có quy định khác gắt gao hơn trong lệnh này, tất cả các cơ sở kinh doanh và hoạt động trong Quận Hạt được phép tiếp tục trong phạm vi được phép theo Ngạch Màu Cam. Các hoạt động và kinh doanh sau đây hiện được phép tiếp tục:

Tụ họp ngoài trời tối đa 200 người và tụ họp trong nhà tối đa 25% sức chứa của không gian nơi cuộc tụ họp diễn ra hoặc 100 người, tùy theo số lượng nào ít hơn.

Phục vụ dịch vụ trong nhà lên đến 25% sức chứa của nhà hàng hoặc 100 người, tùy theo mức nào ít hơn

Để phù hợp hơn với các hạn chế của Tiểu bang áp dụng cho từng Quận Hạt, Giám Đốc Sở Y Tế cũng có những sửa đổi bổ sung cho các Chỉ Thị Bắt Buộc cho từng ngành nghề trước khi Quận Hạt chuyển sang Ngạch Màu Cam.

Thông tin chi tiết về Lệnh này có tại Bản tóm tắt lệnh sửa đổi ngày 5 tháng 10 và Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro Được Sửa Đổi.

Bà Cindy Chavez, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara cho biết: “Bây giờ là lúc cộng đồng của chúng ta nên phối hợp cùng nhau để Lệnh mới này được thực hiện một cách an toàn, để cư dân của chúng ta có thể bảo đảm sức khỏe." “Chúng tôi biết, tất cả mọi người đều đã rất kiên nhẫn và đã phải hy sinh rất nhiều, và bây giờ chúng ta trông đợi sự trở lại của thêm nhiều hoạt động hơn theo lệnh mới. Những hoạt động này sẽ chỉ có thể được duy trì nếu mỗi chúng ta thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa COVID-19, bao gồm đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội."

Hạt Santa Clara hiện vẫn còn nằm trong Tier 2 (Ngạch Màu Đỏ) của Tiểu bang California. Nếu chúng ta có thể duy trì được các chỉ số COVID-19 như hiện tại, Tiểu bang có thể chỉ định Quận Hạt vào Ngạch Màu Cam với ít hạn chế hơn, sớm nhất là vào ngày 13 tháng 10. Để biết thêm thông tin về Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn của Tiểu bang California, hãy truy cập covid19.ca.gov. Để biết thêm thông tin về Lệnh của Giám Đốc Sở Y Tế và Chỉ Thị Bắt Buộc cho từng ngành nghề, truy cập www.sccgov.org/cv19-viet. 

# # # 

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có được thông tin mới nhất: @HealthySCC

Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus

Trang Facebook Sở Y Tế Quận Hạt: https://www.facebook.com/sccpublichealth