Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hạt Santa Clara ban hành Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro chuyển sang ngạch màu cam
Văn phòng Quận Hạt Santa Clara
Quý đồng hương thân mến, 

Giám đốc Sở Y Tế Quận Hạt Santa Clara đã ban hành Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro Được Sửa Đổi vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, sẽ có hiệu lực khi Quận Hạt chuyển sang Ngạch Màu Cam theo “
Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn” của Tiểu bang, cho phép tất cả các doanh nghiệp trong Quận Hạt được hoạt động nếu Tiểu bang cho phép, trừ khi có những quy định khác gắt gao hơn trong Lệnh sửa đổi hoặc Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt. Lệnh này cho phép nhiều hoạt động bổ sung và hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục, bao gồm cả ăn uống trong nhà và tụ họp trong nhà. Tuy nhiên, Ăn uống trong nhà và tụ tập trong nhà là những hoạt động có nguy cơ nhiễm bệnh đặc biệt cao. Giám đốc sở y tế khuyến cáo những người trên 50 tuổi và những người có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng không nên tham gia các hoạt động này.

Vui lòng theo dõi trang Facebook tiếng Việt của chúng tôi tại 
facebook.com/sccsoyte để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất từ Quận Hạt.

Hãy giúp chúng tôi phổ biến thông tin đến với nhiều người hơn. Cảm ơn quý vị đã góp phần bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. 

Quận Hạt Santa Clara
Phóng sự Họp Báo Ban Hành Lệnh Mới Ngày 5 Tháng 10

Thông tin về việc xét nghiệm COVID-19 miễn phí

Xét nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí bất kể tình trạng di trú hay bảo hiểm sức khoẻ, và không cần giấy giới thiệu của bác sĩ. Với các địa điểm lưu động dưới đây, quý vị không cần phải đặt hẹn. Để biết thêm thông tin về các địa điểm xét nghiệm COVID-19 cộng đồng khác. Vui lòng truy cập trang mạng www.sccfreetest.org/viet.
Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, quý vị sẽ được xét nghiệm COVID-19 thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn, bao gồm Hệ thống Y tế và Bệnh viện Hạt Santa Clara, Kaiser Permanente, Palo Alto Medical Foundation, Stanford Healthcare, El Camino Hospital, Good Samaritan Hospital và Regional Medical Center cung cấp dịch vụ xét nghiệm. Thông tin chi tiết tại https://direc.to/eC4J

Liên lạc với bác sĩ của quý vị để đặt hẹn xét nghiệm COVID-19 ngay hôm nay. Nếu quý vị lo lắng vì không được xét nghiệm bởi nhà cung cấp y tế của mình, truy cập scccovidconcerns.org.

Lịch xét nghiệm từ 5 tháng 10 đến 10 tháng 10

Đặt hẹn tại: scl.fulgentgenetics.com/appointment

THÔNG TIN CHÍCH NGỪA CÚM

THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP

Các dịch vụ chăm sóc từ cổ trở lên đã được phép thực hiện trong nhà hoặc ngoài trời tại Quận Hạt Santa Clara. Các yêu cầu và chỉ thị bắt buộc cho dịch vụ chăm sóc từ cổ trở lên có thể được tìm thấy trong chỉ thị bắt buộc dành cho các dịch vụ chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên, có những điều cần lưu ý sau đây:
  1. Giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện dịch vụ
  2. Các chuyên viên thẩm mỹ và khách hàng phải luôn đeo khăn che mặt trong khi thực hiện dịch vụ. 
  3. Trong trường hợp một dịch vụ yêu cầu khách hàng phải tháo khăn che mặt, chuyên viên thẩm mỹ bắt buộc phải đeo N95. 
  4. Các yêu cầu này chỉ áp dụng cho dịch vụ chăm sóc từ cổ trở lên, nhân viên và khách hàng trong tiệm làm móng và cắt tóc bắt buộc phải đeo khăn che mặt mọi lúc.
  5. Tất cả các chủ doanh nghiệp phải điền và nộp bản giao thức giữ khoảng cách xã hội và tuân theo các yêu cầu trong chỉ thị bắt buộc cho dịch vụ chăm sóc cá nhân của Quận Hạt và Tiểu Bang, có tại www.sccgov.org/business