Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Lên Án Ứng Cử Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Nam Quan Nguyễn Và Kêu Gọi Đảng Cộng Hòa Hủy Bỏ Sự Ủng Hộ

For Immediate Release 
October 10, 2020 

Contact: Andre Levesque 
Email: Andre@gbacampaigns.com 

Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Lên Án Ứng Cử Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Nam Quan Nguyễn Và Kêu Gọi Đảng Cộng Hòa Hủy Bỏ Sự Ủng Hộ

Westminster, California - - Hôm nay cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã lên án ứng cử viên Nam Quan Nguyễn Hội Đồng Thành Phố Westminster về những liên hệ của ông với chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã lên tiếng sau khi được biết rằng Nam Quan gần đây đã tham dự cuộc gặp gỡ riêng với Tổng Lãnh Sự Việt Nam Nguyễn Trác Toàn vào tháng 11.

Janet Nguyễn nói: “Cộng đồng Việt Nam chúng ta không chấp nhận bất cứ cá nhân nào ủng hộ hay có liên hệ nào với chính quyền Cộng Sản Việt Nam và nhất là một ứng cử viên lãnh đạo chính trị. Tôi không thể ngồi yên và cho phép một cá nhân ủng hộ một chính quyền đàn áp vi phạm nhân quyền mà lại có thể ứng cử vào một chức vụ lãnh đạo chính trị trong chính quyền địa phương của chúng ta.”

Janet Nguyễn tiếp tục kêu gọi Đảng Cộng Hòa hủy bỏ sự ủng hộ cho Nam Quan và tuyên bố: “Tôi đã kêu gọi các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại địa phương của tôi hãy lập tức hủy bỏ sự ủng hộ cho Nam Quan Nguyễn và cùng tôi lên án Nam Quan Nguyễn.”

Cuộc họp của Nam Quan Nguyễn với quan chức chính quyền Cộng Sản Việt Nam bị tiết lộ khi các bức ảnh về cuộc họp được lan truyền trên phương tiện truyền thông báo chí vào ngày 9, tháng 10, năm 2010.

Dưới đây là bức thơ từ cựu TNS Janet Nguyễn gửi cho ông Fred Whitaker, Chủ Tịch Đảng Cộng Hoà Quận Cam.

Paid For By Janet Nguyen For Assembly 2020