Matt Mahan

ads header

Breaking News

THÔNG BÁO SỐ 5 cập nhật ngày 27-7-2020: Giới thiệu các liên danh và đơn danh tranh cử vào BĐD Cử Cộng Đồng Việt Mỹ BCA

BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA 

THÔNG BÁO SỐ 5 
V/V GIỚI THIỆU CẬP NHẬT LIÊN DANH VÀ ĐƠN DANH TRANH CỬ VÀO BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý thân hào nhân sĩ
Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể
Quý cơ quan truyền thông
Quý đồng hương VN vùng Bắc California.

Từ ngày được đại diện các hội đoàn và đồng hương tín nhiệm giao trọng trách thành lập Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali đến nay, bác sĩ Trần Công Luyện,Trưởng Ban Bầu Cử cùng các thành viên đã hết sức cố gắng làm việc trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh Covid-19 và những trở ngại khác.

Tuy nhiên với sự nhiệt thành của bác sĩ Trần công Luyện cùng sự tích cực hoạt động của Ban Bầu Cử để không phụ lòng mong mỏi của quý đồng hương, hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cập nhật cùng quý vị 2 liên danh sẽ tranh cử vào Ban Chấp Hành và 3 đơn danh sẽ tranh cử vào Ban Giám Sát Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali:

• Liên Danh Đoàn Kết-Xây Dựng-Danh Dự do ông Sam Hồ làm Thụ Ủy với 5 thành viên.

• Liên Danh An Cư Lạc Nghiệp do ông Giang viễn Tân làm Thụ Ủy với 3 thành viên.

• Đơn Danh Đồng Tâm với Bác sĩ Jennifer Hồng Trần Đơn Danh Rạng Đông với ông Quốc Việt

• Đơn Danh Tự Do với ông Harrison Phạm

Ban Bầu Cử rất cảm kích tấm lòng quan tâm đến cộng đồng và tinh thần dấn thân phục vụ của các ứng cử viên. Chúng tôi sẽ cố gắng yểm trợ quý vị trong khả năng hạn hẹp của Ban Bầu Cử.

Ước mong quý bậc trưởng thượng, quý thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông, đặc biệt quý đồng hương vùng Bắc California cùng góp một bàn tay với Ban Bầu Cử để chúng ta có thể hoàn thành cuộc bầu cử này một cách minh bạch, tốt đẹp hầu có được một Ban Đại Diện chính danh để lên tiếng cho quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương và yểm trợ cuộc tranh đấu đòi dân chủ nhân quyền cho quê mẹ Việt Nam.

Những chi tiết liên quan như ngày giờ địa điểm cùng phương cách bầu cử chúng tôi sẽ trình bày trong các thông báo tiếp theo.

Trân Trọng,

San Jose, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Thay mặt Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO ngày 16 tháng 6 năm 2020

CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA
Vietnamese American Community Associa†on of Northern California ( VACA )
Mailing Addess 2899 Senter Rd # 140 San Jose CA 95111
Phone (408) 833-9707 ; Email : banbaucu2020@gmail.com

THÔNG BÁO SỐ 5
Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Kính gửi:

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Thân Hào Nhân Sĩ
Quý Vị Lãnh Đạo Các Hội Đoàn, Đoàn Thể Người Việt Quốc Gia TNCS
Quý Anh Chị Thanh Thiếu Niên Sinh Viên Học Sinh
Quý Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền Hình Và Báo Chí
Quý Đồng Hương Việt Nam Miền Bắc California

Trích Yếu : Giới Thiệu Ứng Cử Viên vào Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Kính thưa quý vị,

Trong tình trạng Đại Dịch Vũ Hán và lệnh “Cư Trú Tại Gia “ của Chính Quyền , Ban Bầu Cử trân trọng tạm gởi đến quý Đồng Hương một số tin tức về các Ưng Cử Viên để quý vị tham khảo .Khi nào điều kiện khách quan cho phép Ban Bầu Cử sẽ tổ chức bầu cử.

San Jose, ngày 16 tháng 6 năm 2020
TM Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California
------------------------------------------------------------------------


LIÊN DANH:
ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG, DANH DỰ


LẬP TRƯỜNG 
• Trung thành với lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc 
• Không hoà hợp hoà giải với Việt Cộng 
• Quyết tâm xây dựng Cộng Đồng Việt Nam vững mạnh 
• Góp phần tranh đấu cho Việt Nam có dân chủ, tự do và nhân quyền 
• Bảo tồn văn hoá cổ truyền Việt Nam
------------------

Ông Sam Hồ
Thụ Ủy Liên Danh:
ÔNG SAM HỒ, MBA 
(Hồ Kim Sanh) 
(Cao Học Quản Trị Kinh Doanh-CA) 

Nghề Nghiệp
Giám Đốc Truyền Thông, Giao Tế, Div., Đại Học San José-Evergreen Community College District

Quá Trình Hoạt Đông:
Cùng với Bắc và Nam California trên 27 năm tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và công bằng; chống chế độ độc tài độc tôn và bất công của cộng sản. 
• Chủ Tịch / President (2017-2019), Phó Chủ Tịch / Vice President (Present), Thousand Oaks Nbh.Assn 
• Giám Đốc/Board Director (đương nhiệm) của CET, D9LG, HA, BAC, CJA. Member of NAACP, La Raza Roundtable, San Jose 2040 General Plan Taskforce.

------------------

Bà Thái Hằng Lê
Thành viên:
BÀ THÁI HẰNG LÊ
(College Education)

Nghề Nghiệp
Business Owne

Quá Trình Hoạt Động:  
• Thư ký, thủ quỹ ngày QH 30/4 năm 1985 do Thanh Niên Sinh Viên tổ chức tại San Jose
• Cùng nhóm Ủng Hộ Quốc Dân Việt tổ chức ngày Tổng Biểu Tình tại San Jose do LM Đặng Hữu Nam và LM Nguyễn Đình Thục kêu gọi chống FORMOSA 
• Thành lập ban văn nghệ Mê Linh từ năm 2010 giúp các em thiếu nhi hiểu biết về văn hóa VN, gìn giữ ngôn ngữ Tiếng Việt, và  tổ chức Tết Trung Thu.

------------------

Thành viên:
Ông Lê Quý Dự
ÔNG LÊ QUÝ DỰ
(Cử Nhân Kỷ Sư Hóa Học / Bachelor of Chemical Engineer, SJSU)

Nghề Nghiệp
Engineer

Quá Trình Hoạt Động: 
Cùng với cộng đồng Bắc Cali suốt hơn 4 năm tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền.  Chống chế độ độc tài và bất công của cộng sản 
• 1992-2011: Sinh hoạt của VSA tại các trường Yerba Buena High School và Evergreen College 
• 2016-2018: Sinh hoạt LĐ Hướng Đạo Bách Việt 
• 2016-Present:  Tham gia sinh hoạt của Vovinam, Bạn Nhạc Mê Linh và Tình Nghệ Sĩ Bắc California 
• 2020:  Board Member, Berryessa Alliance Church.

------------------
Ông Billy Khiêm

Thành viên:
ÔNG BILLY-KHIÊM (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
(Cử Nhân Khoa Học – Bachelor of Science - UW)

Nghề Nghiệp
Business Owner

Quá Trình Hoạt Đông:  
• Thành viên của nhóm Phụng Sự Cộng Đồng 2017.

------------------


Bà Đặng Sương
Thành viên:
BÀ ĐẶNG SƯƠNG 
(Tốt Nghiệp Lớp 12)

Nghề Nghiệp
Machine Operator

Quá Trình Hoạt Động: 
• 2011-2015: Phó nội vụ Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali 
• 2013-2017: Thủ quỹ Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali 
• Thành viên nhóm Hoạt Động Ủng Hộ Quốc Dân Việt thường tổ chức QH 30/4, biểu tình chống cộng sản, tranh đấu đòi dân chủ, dân quyền cho Việt Nam 
• Tham gia các hội đoàn tổ chức đấu tranh & gây quỹ

------------------

Bà Joanne Thúy Loan Phan
Thành viên:
BÀ JOANNE THÚY LOAN PHAN
(Cử Nhân Khoa Học / Bachelor of Science UConn)

Nghề Nghiệp
Business Owner

Quá Trình Hoạt Động: 
• Tham gia sinh hoạt nhà thờ thường xuyên và các hoạt động cộng đồng khi có điều kiện.

------------------------------------------------------------------------


LIÊN DANH:
CHÍNH NGHĨA


Lập Trường
- Giữ vững ngọn Cờ Vàng, Tranh đấu cho một Việt Nam thực sự ĐỘC LẬP-TỰ DO-DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN - Không Hoà Hợp Hoà Giải với Cộng Sản
- Liên kết với các Cộng Đồng bạn cùng lý tưởng để bảo vệ và xậy dựng một Cộng Đồng người Việt Quốc-Gia an toàn, phồn thịnh và đoàn kết trong tinh thần tương thân, tương trợ
- Cố gắng giải quyết các bất đồng trong Cộng Đồng qua đối thoại, lắng nghe, giải thích một cách ôn hòa và trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Phương hướng hoạt động:
- Khiêm tốn-lắng nghe-đối thọai-giải thích trong tinh thần tôn trọng nhau
- Tôn trọng nguyên tắc dân chủ: đa số quyết định, trưng cầu dân ý khi cần có sự quyết định của Cộng Đồng.
- Mời gọi, khuyến khích giới trẻ Việt Nam tham gia sinh hoạt Cộng Đồng và yểm trợ họ đi vào giòng chính chính trị Hoa Kỳ.
- Đặt trọng tâm vào việc liên lạc, kết nối với Chính Quyền sở tại để tìm và mang phúc lợi về cho Cộng Đồng người Việt cũng như để hỗ trợ các công tác phục vụ xã hội tại điạ phương

Ông Trương Văn Hàm
Thụ Ủy Liên Danh:
TRƯƠNG VĂN HÀM

1) Lý Lịch
- Sinh năm 1951 tại Việt Nam
- Định cư tại Hoa Kỳ theo diện: Tỵ Nạn Chính Trị từ 7-1990
- Hiện cư ngụ tại SAN JOSE CALIFORNIA
- Phone 408-206-9676 email davidtruong672@yahoo.com

- Trình độ học vấn :
 Năm thứ 3 Đại Học Luật Khoa Sài Gòn
 AS Degree về Electronics and Computer Sciences San Jose College 1994

2) Quá trình hoạt động:
Tham gia hoạt động chống sự thâm nhập của Việt Cộng từ 1990, từ lúc thành lập Hội Cựu tù Nhân Chính trị San Jose qua những phong trào:
- Chống Expo tại San Francisco 1994,
- Chống Thanh Lan, biểu tình chống xâm lược của Trung Quốc tại Tòa Lãnh Sự TQ SF, -Tham gia phong trào NO HỒ,
- Chống Formosa,
- Tham gia trong các buổi sinh hoạt Hội Đoàn Điạ Phương, trong các buổi biểu tình của Cộng Đồng hướng về quê hương ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt - Hè của Lính và Gia Đình.
- Hội Trưởng HỘI ÁI HỮU THIẾT-GIÁP

------------------


Ông Triệu Hà
Thành viên: 
TRIỆU HÀ

1)Lý lịch :
- Năm sinh: 05- 6- 1950 tại VIỆTNAM
- Định cư tại Hoa Kỳ theo diện nào:vượt biên 1982 đến Bidong và Hoa Kỳ
- Hiện cư ngụ tại San Jose
- Phone 408- 646- 8752 email : ha_trieu@sbcglobal.net

- Trình độ hoc vấn: Đại Học- Senoir IC (intergrate Circuit) Designer @ Intel for30+yrs,started CPU chip 186 to Quart cores 4
- Tù Việt Cộng:trại Cổng Cái Cùng,trại Gành Hào,trại Năm Căn
- Sĩ Quan QLVNCH khoá 6/69 SQTBTĐ
- Chức vụ sau cùng: Trung Úy Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Bình Định Phát Triển Quận Vĩnh Lợị,Tỉnh Bạc Liêu.
- Hội Trưởng Hội Điạ Phương Quân và Nghiã Quân Bắc Cali

2) Quá trình hoạt động:
Tham gia và tổ chức các sinh hoạt xã hội thường xuyên của Cộng Đồng tại điạ phương:
*Ngày hè của Lính và Gia Đình,Xuân của Lính
*Tham dự và yểm trợ diễn hànhVăn Hoá ở New York -  *Đại nhạc hội cám ơn Anh.
* Một trong nhng người đầu tiên tiếp xúc với các County Supervisors để đòi hỏi cho có được
Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Việt- Mỹ tại San Jose
Tham gia biểu Tình với nhóm Anh Em Thiện Chí cũng như các cuộc Biểu Tình Chống Cộng của Đồng Hương Bắc Cali.

------------------

Ông Hà Trọng Đoan
Thành viên: 
HÀ TRỌNG ĐOAN

1) Lý lịch :
- Năm sinh: 1953 tại Việt Nam
- Định cư tại Hoa Kỳ theo diện : Tỵ nạn
- Hiện cư ngụ tại: San Jose, California
- Phone : (408) 550-3766 email: htdarchitect@gmail.com
- Trình độ học vấn: Đại Học

2) Quá trình hoạt động:
- Binh Chủng Biệt Động Quân trước 1975.
- Việt Quốc - 1979 – 1987 Sinh hoạt tại New Orlean, La., Florida, Chicago, Arizona, Texas,..... - 1987 – 1990 Xây dựng và hoạt động tại cộng đồng Nam California.
- 1991 - Hiện tại. Sinh hoạt tại Bắc California - Hội viên Hội Biệt Động Quân Bắc California.

------------------

Ông Dương Hạ Phong
Thành viên: 
DƯƠNG HẠ PHONG

1) Lý lịch :
- Năm sinh:1953 Tại VIỆTNAM
- Định cư tại Hoa Kỳ theo diện: TỊ NẠN CHÍNH TRỊ
- Hiện cư ngụ tại: San Jose,California
- Phone : 408-722-1520 email: copbien53dhp@gmail.com
- Trình độ hoc vấn: lớp 11/12

2) Quá trình hoạt động:
Trực hếp tham gia điều động những cuộc biểu tình chống cộng tại Bắc Cali do Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghiã Quốc Gia Bắc Cali và các tổ chức đoàn thể Người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản tại Bắc Cali tổ chức từ 1998 đến hiện nay

------------------

Ông Trần Lân
Thành viên: 
TRẦN LÂN

1) Lý lịch:
- Năm sinh : 1954 tại Sài Gòn Việt Nam
- Định cư tại Hoa Kỳ theo diện Thuyền Nhân
- Hiện cư ngụ tại Sacramento California
- Phone 781-640-3801 email : lantran1@verizon.net

-Trình độ học vấn : Đại Học Luật Khoa Sài Gòn Việt Nam –UMASSS BOSTON, MASSACHUSETTS

2) Quá trình hoạt động :

- Từ tháng 10/2018 đến nay : Tham gia Hội Đoàn đấu tranh tự do , dân chủ , nhân quyền , San Jose –California –Volunteer cho một vài Hội Đoàn , Tổ Chức Thiện Nguyện tại Sacramento, CALIFORNIA
- Từ tháng 5 /2018 đến tháng 10/2018 : Tham gia Phong Trào Đấu Tranh cho Tự Do, Dân Chủ , Nhân quyền tại San Jose California
- Từ 1988 đến tháng 5/2018 Tham gia Cộng Đồng Người Việt Boston, Massachusetts, Tổ Chức Đấu Tranh cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền thực sự
- Khoá 1/75 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Quân Lực VNCH.

------------------------------------------------------------------------

LIÊN DANH:
AN CƯ LẠC NGHIỆP

Lập Trường: 
Duy trì chính nghĩa Quốc Gia, phát huy Văn Hóa Dân Tộc Việt.
* Tương trợ và giúp đỡ Người Việt lẫn nhau trong lúc hoạn nạn.
• Phát triển và xây dựng Cộng Đồng, duy trì Lễ Hội truyền thống, phát huy tinh thần Dân Tộc Việt.

Phương hướng hoạt động:
* Kết nối Hội Đoàn và Đoàn Thể trong tình thương yêu dòng máu Mẹ Việt Nam Ta.
* Phát huy tinh thần Người Việt nơi xứ người, ủng hộ và tương trợ lẫn nhau.
* Thành lập Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng
* Tổ chức Lễ Hội truyền thống, duy trì bản sắc Dân Tộc Việt.

• Xây dựng học đường cho trẻ em và người lớn.

Ông Giang Viễn Tân

Thụ Ủy Liên Danh:Ông: GIANG VIỄN TÂN

-Trình độ hoc vấn:
Đại Học (San Jose State University 1986/1987)

- Quá trình hoạt động:
*Tham gia sinh hoạt Cộng Đồng, phát huy phong trào đi bộ gây quỹ cứu trợ Tỵ Nạn ngày Quốc Hận 30/4/1982 tại San Jose.
* Tương trợ và giúp Ông Đường trong công cuộc xây dựng Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị, và đã giúp Ông Bổn phát triển Hội từ
1992-2006.
* Đồng thời giúp Ông Tiên Ban Đại Diện Cộng Đồng, bảo trợ phát triển tuần báo Tiếng Dân.
* Ủng hộ và tương trợ tài chánh cho các Hội Đoàn (1985-2015).

• Tổ chức Hội Chợ Hè gây quỷ cứu trợ trẻ em mồ côi năm 1992, Tổ chức Hội Chợ Tết và Trung Thu tại Santa Clara Fair and Việt Nam Town từ năm 2010 đến 2015.

------------------

Hồ Kim Thủy
Thành viên:
HỒ KIM THỦY


-Trình độ hoc vấn:
Đại Học (San Jose State University 1999/2000)

Quá trình hoạt động:
*Tham gia sinh hoạt Cộng Đồng (2003-2015)
* Ủng hộ tài chánh cho các Hội Đoàn và Đoàn Thể (2003-2020)

• Tổ chức Hội Chợ Hè gây quỷ cứu trợ trẻ em mồ côi năm 1992, Tổ chức Hội Chợ Tết và Trung Thu tại Santa Clara Fair and Việt Nam Town từ năm 2010 - 2015.

------------------

Phan Hà
Thành viên:
PHAN HÀ


1)-Trình độ hoc vấn: MBA
Tốt Nghiệp Đại Học Văn Khoa niên khoá 1970-1975

2) Quá trình hoạt động:
- Milpitas Freedom Leader
-Tham Gia sinh hoạt Cộng Đồng
-Milpitas Library Commissioner ( 10 years )
-Milpitas Lions Internawonal Club /First Vice President 2020-2021

------------------

Cao Đoan Trang
Thành viên:
CAO ĐOAN TRANG


1)Trình độ hoc vấn: BS Accouning

2) Quá trình hoạt động:
- Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Bắc California
- Hậu Duệ Võ Bị QL/VNCH
* Tham Gia sinh hoạt Cộng Đồng------------------------------------------------------------------------

BAN GIÁM SÁT
ĐƠN DANH RẠNG ĐÔNG

Ông Quốc Việt
ÔNG QUỐC VIỆT
Trình độ hoc vấn: Đại học Kiến Trúc Sàigon

Quá trình hoạt động: Từ 2006 đến 2020
a - Thành viên trách nhiệm vận động thành lập và phát triển khối 8406 hải ngoại :
* Tham gia công tác vận động trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý để trị bệnh
* Khởi Xướng và vận động Đại Hội Liên Kết Đấu tranh Yểm Trợ QUỐC NỘI
* Thường xuyên phối hợp các Đoàn thể- các C Đ khu vực Bắc Cali biểu tình tại San Francisco với sự tham gia của BĐD CĐ Ô̂ Nguyễn Ngọc Tiên va Ô Pham Hữu Sơn

b - Tham gia thành viên Tập Hợp Quốc Dân Việt do LM Nguyễn Văn Lý khởi xướng
* Vận động các Tổ Chức- Đoàn Thể , cá nhân trao đổi với LM Nguyễn Văn Lý
* Khởi Xướng và vận động thành lập Tập Hợp Quốc Dân Việt Bắc California

c- Tham gia Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ do LM Nguyễn Văn Lý và Việt Nam Quốc Dân Đảng phối hợp khởi xướng và thành lập , trong mục tiêu đoàn kết Quốc Nội và Hải Ngoại trong công cuộc đấu tranh THOÁT TRUNG THOÁT CỘNG - ĐỘC LẬP DÂN CHỦ thật sự

3) Lập Trường :
Lập trường Quốc Gia chống cộng- không hòa giải hòa hợp với bạo quyền CSVN- yểm trợ QN trong công cuộc Đấu Tranh THOÁT TRUNG THOÁT CỘNG- ĐÔC LẬP- DÂN CHỦ

4) Phương hướng hoạt động :
Vận động, tạo tinh thần PHỐI HỢP các đoàn thể, các Ban Đại Diện C Đ có cùng lập trường kể trên trong các mục tiêu : CÙNG ĐỨNG CHUNG - CÙNG TỔ CHỨC :
* Tưởng Niệm 30/4 * Thảm Sát Mậu Thân * Ngày Quân Lực VNCH
* Kỷ Niệm các Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam
* Các cuộc biểu tình chống xâm lăng Tàu Cộng và CSVN bán nước
* Công tác Quốc Tế Vận để đáp ứng Nguyện Vọng của Đồng Hương- các Đoàn thể tại Bắc California

A- TẠO SĨ DIỆN CHO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS TRƯỚC CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ HOA KỲ TẠI VÙNG BẮC CALIFORNIA

B- TẠO TÍNH ĐOÀN KẾT CÙNG ĐỨNG CHUNG, VAI KỀ VAI TRONG CÔNG TÁC CHUNG SỨC CÙNG QUỐC NỘI TRONG CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH THOÁT TRUNG- THOAT CỘNG- ĐỘC LẬP DÂN-CHỦ

------------------------------------------------------------------------

BAN GIÁM SÁT
ĐƠN DANH TỰ DO


Ông Harrisonf Phạm
ĐƠN DANH : TỰ DO
ÔNG HARRISON PHẠM

Trình độ học vấn:
- Thạc sĩ ngành điện toán (Master of Science in Computer Science)
- Cử nhân ngành điện tử (Bachelor of Science in Electrical Engineering

Quá trình hoạt động:
- Trưởng nhóm SANJOSEVOICE2020 - Tranh đấu cho sự hồi phục an toàn của thành phố San Jose
- Đại diện BTC Bắc California - CABIFA (Bidong Family of California)
- Hội thuyền nhân ty nạn chính trị Pulau Bidong Thành viên ban tổ chức Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019
- Tham gia và ủng hộ sinh hoạt văn hóa và chính trị của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California (CĐVMBC)

Lập trường:
- Xây dựng, phát triển và duy trì sức mạnh đoàn kết của CĐVMBC
- Khuyến khích và ủng hộ thế hệ trẻ CĐVMBC tham gia vào chính trường nước Mỹ từ cấp thành phố, quận hạt, tiểu bang và liên bang
- Hậu thuẫn người Việt quốc nội đấu tranh cho tự do và dân chủ

Phương hướng hoạt động:
- Hỗ trợ tân ban đại diện CĐVMBC qua cương vị Giám Sát Viên
- Kêu gọi và ủng hộ tích cực thế hệ trẻ tham gia vào chính trường nước Mỹ
- Đề xuất và cùng với tân ban đại diện CĐVMBC thực hiện những sự kiện để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và hậu thuẫn cho tranh đấu của người Việt quốc nội vì tự do và dân chủ

------------------------------------------------------------------------

BAN GIÁM SÁT
ĐƠN DANH ĐỒNG TÂM


BA Jennifer Hồng Trân
ĐƠN DANH ĐỒNG TÂM
BS JENNIFER HỒNG TRẦN

Trình độ học vấn : Bác Sĩ, Thi Sĩ , Nghiên Cứu Viên (Doctor, Poetrist, Research Chemist)

Quá trình hoạt động :
- Dân Y, Trợ Giảng Sinh Viên
- Cựu Hội Trưởng , Cố Vấn Hội Ái Hữu Quảng Ngãi
- Nghiên cứu viên dược phẩm ung thư

Lập Trường :
- Đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam
- Bài trừ chế độ độc tài , chuyên chế ,toàn trị
- Không chấp nhận tư tưởng không nhân bản tự xét hành quyết

Phương Hướng hoạt động :
- Xây Dựng Cộng Đồng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Cộng Đồng Việt Nam
- Duy trì kết nốI ýnh đoàn kết địa phương yểu bang liên bang
- Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam
- Tự Do Dân Chủ, Nhân quyền cho người dân trong và ngoài nước
- Bảo vệ môi trường