Matt Mahan

ads header

Breaking News

Vụ kiện Formosa: Từ kiện tụng đến tranh luận! và Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp lên tiếng


Vụ kiện Formosa: Từ kiện tụng đến tranh luận!
Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp từ Hà Tĩnh Việt Nam,
lên tiếng về vụ kiện công ty Formosa

Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp từ Hà Tĩnh Việt Nam, lên tiếng về vụ kiện công ty Formosa gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường cả vùng biển miền Trung làm hàng triệu cá chết, khiến đời sống của các gia đình ngư dân trong vùng vô cùng khốn khổ. https://youtu.be/8N0Cxo_bj2c