Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hạt Santa Clara Công Bố Chi Tiết Cho Kế Hoạch Gia Tăng Khả Năng Hoạt Động Của Các Bệnh Viện


Công Bố Có Hiệu Lực Tức Thì
Ngày 2 tháng Tư năm 2020

Liên lạc:
Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp Hạt Santa Clara/Sở Y Tế Công Cộng
pio@eoc.sccgov.org    
(408) 808-7863

Quan Vu
(669) 287-8114

Hạt Santa Clara Công Bố Chi Tiết Cho Kế Hoạch
Gia Tăng Khả Năng Hoạt Động Của Các Bệnh Viện

Công bố Bản tổng kết dữ liệu mới về khả năng của các bệnh viện và tình hình xét nghiệm của các phòng thí nghiệm

Trong trường hợp có thảm họa xảy ra, các bệnh viện và hệ thống chăm sóc y tế có thể phải đối diện với những thử thách đáng kể. Lập kế hoạch để tăng khả năng đối phó là một việc quan trọng và thường xuyên phải làm trong các bệnh viện. Vì các trường hợp nhiễm COVID -19 vẫn tiếp tục gia tăng, các bệnh viện đã chuẩn bị để đối phó trong trường hợp số bệnh nhân tăng mạnh.  Một phần quan trọng của việc thiết lập kế hoạch là tăng số giường bệnh trong các bệnh viện.

“Khả năng ứng phó của hệ thống y tế của chúng ta có thể tăng lên và co dãn” Bác sĩ Jennifer Tong, Trưởng Chi Nhánh Gia Tăng Khả Năng Các Bệnh Viện trong Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của Hạt Santa Clara tuyên bố. “Các bệnh viện của chúng ta được chuẩn bị để tăng số giường bệnh chăm sóc những ai bị nhiễm COVID-19.”

Chi Nhánh Gia Tăng Khả Năng Các Bệnh Viện trong Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của Hạt Santa Clara phối hợp chặc chẻ với các bệnh viện trong toàn vùng để các nhân viên được khỏe mạnh, có trang phục bảo vệ, và có dụng cụ y tế để làm việc.  Ngoài việc tăng số giường bệnh trong các bệnh viện trong toàn vùng,  Trạm Y Tế Lưu Động của chính quyền Liên Bang cung cấp và dưới sự điều hành của  Tiểu Bang cũng phụ giúp thêm vào khả năng này.

Hạt Santa Clara cũng công bố thêm bản tổng kết dữ liệu (data dashboards) với các chi tiết về khả năng hoạt động của các bệnh viện và xét nghiệm ở các phòng thí nghiệm.

Dữ liệu về khả năng các bệnh viện bao gồm số giường bệnh cấp tính, số giường bệnh chăm sóc đặc biệt, máy trợ thở và số giường phụ trội. Giường phụ trội là số giường thêm vào, không thường có trong bệnh viện nhưng được thêm vào khi có biến động lớn. Vào ngày 31 tháng 3, năm 2020, đã có 936 giường bệnh cấp tính,  92  giường bệnh chăm sóc đặc biệt, 1,456  giường phụ trội, và 392 máy trợ thở tại hạt Santa Clara. Các dữ liệu này chỉ cho thấy con số vào thời điểm làm báo cáo và số giường sẽ thay đổi trong ngày do số bệnh nhân đươc cho xuất viện, chuyển đi, và qua đời. Thay đổi lớn về số giường bệnh hiện nay là điều đã được dự trù.

Bản dữ liệu về số xét nghiệm cho thấy tổng số và con số xét nghiệm COVID-19 hàng ngày trong Quận Hạt.  Xét nghiệm vi khuẩn Corona cho cư dân Santa Clara được các Phòng xét nghiệm tư nhân, Phòng Thí Nghiệm Các Trường Học và Phòng Thí Nghiệm của Sở Y Tế Công Cộng đảm nhiệm.   Phòng Thí Nghiệm của Sở Y Tế Công Cộng đóng vai trò canh chừng và bắc nhịp cầu khi có bệnh truyền nhiễm mới cho đến khi các phòng xét nghiệm thương mại và của các trường học có thể xét nghệm rộng rãi hơn.  Khả năng xét nghiệm trong Hạt Santa Clara phụ thuộc vào khả năng khai triển của các phòng xét nghiệm tư nhân và của các trường học.  Vào ngày 2 tháng Tư năm 2020, đã có 9,218 cư dân hạt Santa Clara được thử nghiệm dịch cúm coronavirus mới.  1019 người là dương tính.

Hãy thường xuyên vào trang mạng của Hạt Santa Clara COVID-19 website để biết thêm các tin tưc mới.

# # #

Theo dõi các tin tức mới của chúng tôi trên trang Twitter: @HealthySCC​  
​Trang Mạng của Sở Y Tế Công Cộng: http://www.sccphd.org/coronavirus​
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth