Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tin Vui cho Cư Dân vùng Vịnh:


Tin Vui cho Cư Dân vùng Vịnh:
(Đã sửa các đường links)

1. Công nhân hay Chủ tiệm: Nếu bạn phải nghỉ việc hoặc đóng cửa tiệm vì nạn Dịch COVID-19, Chính quyền California sẽ giúp trả tiền lương và giúp chủ tiệm có tiền trả lương cho nhân viên. Xin bấm vào đây: Hỗ trợ thất nghiệp vì dịch COVID-19. https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm

2. Tiểu thương muốn vay tiền: Tiền cho vay với lãi suất thấp cho tiểu thương (3,75%) và Hội từ thiện (2,75%). Gọi số (800) 659-2955, hoặc bấm vào đây www.sba.gov.

3. Y tế Miễn phí: Bất cứ ai nếu không có bảo hiểm y tế và cần gặp bác sĩ, gọi cho Valley Connection ở số 888-334-1000 để lấy hẹn đến bệnh viện.

4. Bữa ăn cho học trò: Phụ huynh đến nhận trong suốt thời gian bãi khóa. Con em học đâu thì bấm vào trang ấy:
-Học khu Milpitas Unified: https://bit.ly/2vqxTUx
-Học khu Santa Clara Unified: https://bit.ly/2Qk7zT3
-Học khu Berryessa Union: https://bit.ly/3b66HJE
-Học khu Newark Unified: https://bit.ly/2U7HM1u
-Học khu Fremont Unified: https://bit.ly/2IStg8C
-Học khu East Side Union High: https://bit.ly/3d7eWaw

5. Hoãn thuế 3 tháng: Vẫn khai thuế hạn chót ngày 15 tháng 4, nhưng được hoãn 90 ngày nếu phải nộp thuế mà không bị phạt hay trả tiền lãi.

6. Cấm đuổi nhà 2 tháng: Thống đốc Gavin Newsom vừa ký Pháp lệnh tạm cấm đuổi nhà vì lý do nạn dịch Vũ Hán, cho đến 21 tháng 5. Và các tiện nghi điện nước cũng sẽ không bị cúp.

7. Thông tin chính xác: Để biết rõ tin tức chính xác và cập nhật hơn là các tin đồn không rõ nguồn gốc, xin tìm hiểu tại đây: Sở Y Tế Quận hạt Santa Clara; Hay gọi: (408) 885-3980. https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus/Pages/home.aspx?utm_campaig

Sở Y tế Quận hạt Alameda; Hay gọi: (510) 268-2101. http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx

Sở Y tế California. https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx

Viện Kiểm Dịch Hoa Kỳ (CDC). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

8. Thông tin chung: Chiếu theo các Lệnh Trú ẩn tại chỗ (Shelter in Place) của chính quyền các cấp, thì mục đích là giảm thiểu việc tụ họp đông người nhằm chận đứng sự lây lan của con dịch Vũ Hán. Chỉ đi ra ngoài khi tối cần thiết mà thôi. Do đó Lệnh đóng cửa các nơi dễ lây bịnh như Gym, rạp hát, nhà hàng, v.v… Còn những nơi thiết yếu vẫn được mở cửa hoạt động bình thường, như sau:

• Hoạt động chăm sóc sức khỏe, chợ và siêu thị bán thực phẩm, sở xã hội, và các nhu cầu khẩn thiết cho những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

• Các tiệm bán thực phẩm tươi và đồ khô, bao gồm các tiệm tạp hóa. Nhà thuốc. Vườn trẻ. Trạm xăng. Ngân hàng.

• Các doanh nghiệp và dịch vụ giặt ủi cần thiết để duy trì sự an toàn, vệ sinh và hoạt động thiết yếu gia cư.

• Bệnh viện, bác sĩ, phòng mạch, luật pháp và an ninh, và các hoạt động thiết yếu của chính phủ.
-Sưu tầm và tổng kết từ các thông tư mới nhất của chính phủ các cấp. Sẽ cập nhật. Chúc mọi điều an lành đến với mọi người. TN