Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Trần Văn Hương

Ông Mai Khuyên chủ tịch Khu Hội đang đặt di ảnh cố Tổng Thống Trần Văn Huơng lên bàn thờ.
KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
Association of Former Vietnamese Political Prisoners (AFVPP)
PO Box 731344, CA 95173

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM
CỐ TỔNG THỐNG TRẦN VĂN HƯƠNG


Kính gửi:

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Niên Trưởng trong QLVNCH, Quý Đại Diện các Đoàn Thể, Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Quý Chiến Hữu, Quý Đồng Hương TNCS, Quý Bạn Trẻ Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh.

Kính thưa Quý Vị,

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc CA sẽ tổ chức Buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH TRẦN VĂN HƯƠNG, để tưởng nhớ đến gương một chính khách thanh liêm, cương trực, suốt đời giữ được tiết tháo và lòng yêu nước,

Thời gian: từ 11:00 sáng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 02 năm 2020
Địa điểm : Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ, 2072 Lucretia Ave. San Jose, CA 95122.

Trân trọng kính mời Quý Vị và Quý Bạn Trẻ vui lòng dành thời gian đến tham dự. Sau phần Lễ Tưởng Niệm, được tiếp nối một chương trình Văn Nghệ Xuân và Quê Hương do Ca nghệ Sĩ địa phương trình diễn.

Trân trọng kính mời,

San Jose, ngày 10 tháng 01/2020
TM Ban Chấp Hành
Chủ Tịch
Mai Khuyên

Liên lạc:

CH. Trần Gia Đắc (408) 204-9522
CH. Lâm Hùng Tráng (408) 326-9777
CH. Trương Mỹ (669) 600-9688
CH. Huỳnh Phong (510)707-7887