Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam gặp gỡ cộng đồng Việt ngày 18 tháng 2 năm 2020

Cô Minh Ngọc đang quàng dây cờ Vàng Việt Mỹ cho ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại VN.


San Jose: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam gặp gỡ cộng đồng Việt ngày 18 tháng 2 năm 2020

(VVV) Chiều thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Hai Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ gồm bà Zoe Lofgren và bà Anna Eshoo đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và cộng đồng Việt tại Phòng Họp Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara tọa lạc tại 70 West Hedding Street, San Jose, CA 95110. Mục đích để thông báo về mối quan hệ song phương của Hoa Kỳ với Việt Nam. Đại sứ chia sẻ quan điểm của ông về những cơ hội và thách thức mà ông gặp phải, và ông muốn nghe ý kiến của người Mỹ gốc Việt về những gì có thể làm hơn nữa để hỗ trợ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hình chụp trong lúc cô Minh Ngọc quàng dây cờ Vàng Việt Mỹ cho ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại VN. (Hình NB Huỳnh Lương Thiện và Phóng viên Mỹ Lợi)