Matt Mahan

ads header

Breaking News

THÔNG BÁO SỐ 2 của CĐVM Bắc Cali: Hãy Ứng Cử Vào Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali

CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA 
VACANorCal - Viet-American Community Association of Northern California
Malling address BBC: 2899 Senter Rd #140 San Jose, CA 95111
PhoneL (408)833-9707 - Email : banbaucu2020@gmail.com 

THÔNG BÁO SỐ 2 
LỜI KÊU GỌI

Kính gửi: Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Thân Hào Nhân Sĩ
Quý Vị Lãnh Đạo Các Hội Đoàn, Đoàn Thể Người Việt Quốc Gia TNCS
Quý Anh Chị Thanh Thiếu Niên Sinh Viên Học Sinh
Quý Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền Hình Và Báo Chí
Quý Đồng Hương Việt Nam Miền Bắc California

Trích yếu: V/v Hãy Ứng Cử Vào Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali 

Kính thưa quý vị:

Sau 45 năm hình thành và phát triển không ngừng, ngày nay Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại thật sự là một thực thể đáng được tôn trọng trong xã hội Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Rất nhiều con em chúng ta đã làm rạng danh cho Cộng Đồng Việt Nam và cho Dân Tộc Việt Nam nói chung. :

Trong lang miếu ra tài lương đống : 

➢ Con em chúng ta đã là những – Nghị Viên, Thị Trưởng, Dân Biểu Tiểu Bang,Thượng Nghị sĩ Tiểu Bang, Giám Sát Viên Tiểu Bang, Dân Biểu Liên Bang, Cảnh Sát Trưởng, Peace Officers v.v.

➢ Con em chúng ta đã là những Khoa học gia, Nhà Bác Học, Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Luật Sư, Hiệu Trưởng nhiều trường Trung Học, Đại Học ...

Ngoài biên thuỳ rạch mũi can tương : 

➢ Con em chúng ta đã là những vị tướng lãnh tài ba xuất chúng, nhiều vị mang quân hàm cấp tướng, cấp tá , cấp Đô Đốc trong Hải quân... trong quân lực Hoa Kỳ

➢ Con em chúng ta đã có mặt trong Ngũ Giác Đài, trong NASA,

➢ Là nữ công trình sư Gốc Việt đại tài chỉ huy hàng trăm Kiến trúc Sư, kỷ sư Hoa Kỳ khác đang kiến tạo một siêu đẳng Hàng Không Mẫu Hạm cho QL Hoa Kỳ

Tại Miền Bắc California của chúng ta nơi đóng đô của các Đại Gia : Google, Apple, Face Book, Sam Sung và nhiều đại gia hàng đầu của thế giới mà con em chúng ta đã là những thành viên đắc lực, nơi mà Cộng Đồng chúng ta được tôn vinh là Thủ Đô Chính Trị của CĐVN Hải Ngoại , nơi mà hơn 250.000 người Việt đang định cư, nơi mà bao nhiêu cơ sở thương mại đang phát triển rất phồn thịnh góp phần biến đổi hẵn bộ mặt của San Jose và các thành phố lân cận .

Thế mà Cộng Đồng chúng ta đã được cái gì ?

▪ Có 3 cái trụ cờ (trên đường Capitol Expressway) cũng bị dẹp từ chục năm nay chưa tái lập được.

▪ Có vườn truyền thống đến nay cũng chỉ là bãi đất trống – Bao nhiêu đề án chỉ còn trên giấy mà thôi!

▪ Không có lấy một nơi kỷ niệm những anh linh chiến sĩ QL VNCH & Hoa Kỳ, và Đồng Minh đã hy sinh vì cuộc chiến Việt Nam ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới? Trong khi các nơi khác như tại miền Nam California đã có tượng đài ghi ơn chiến sĩ Việt Mỹ trong chiến tranh Việt Nam!

▪ Ngày 29 tháng 3 năm 2017 Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump mới ra một sắc lệnh chính thức công nhận những cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam là VETERANS OF VIETNAM WAR và được chính thức từ đây lấy ngày 29-3 hàng năm là ngày lễ chính thức cho Các cựu Chiến Binh Vietnam War. Còn cựu chiến binh QL/VNCH? Có ai công nhận là Veteran không?

▪ Các Tổ chức Cộng Đồng, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Các Hội Đồng Hương có được nhận một đồng nào tài trợ không?

▪ Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại quận hạt Santa Clara nói riêng đã có trên 100 hội đoàn nhỏ to, chúng ta có một trung tâm hay cơ sở nào đúng nghĩa dành riêng cho các phương tiện hội họp, và sinh hoạt chưa?

Chúng tôi kêu gọi quý vị là những “Tàng Long, Ngoạ Hổ “, quý vị có tài có đức còn tiềm ẩn trong cộng đồng, các bạn trẻ có trình độ và khả năng hãy mạnh dạn bước ra trước là phục vụ cộng đồng sau là từng bước tiến thân vào dòng chính của nền chính trị Hoa Kỳ cho xứng mặt là hào kiệt Nước Nam.

Mong rằng quý vị sẽ làm được như Kẻ Sĩ Nguyễn Công Trứ đã từng mong ước :

Cầm Chính Đạo để tịch tà cự bí
Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên
Rồng Mây khi gặp hội ưa duyên
Đem quách cả sở tồn làm sở dụng

Lịch sử hình thành Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Bắc California sẽ ghi danh quý vị và mang ơn quý vị

San Jose Ngày 6 tháng 2 nam 2020

Bác Sĩ Trần Công Luyện 
Trường Ban Bầu Cử