Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Cám Ơn của Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt miền Bắc Cali

B
Ông Phan Quang Nghiệp Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng đang ngỏ lời cám ơn quan khách tham dự trong buổi họp khoáng đại ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại thư viện Tully San Jose.
AN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT MIỀN BẮC CALI
Địa chỉ liên lạc 2907 Moss Hollow Dr San Jose CA95121
Điện thoại 408-833-9707-Email :phanquangnghiep@gmail.com
THÔNG BÁO SỐ 4
THƯ CÁM ƠN
Kính gửi,
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
Quý bậc Trưởng Thượng , quý Thân Hào Nhân Sĩ
Quý vị lãnh đạo các Hội Đoàn ,Đoàn Thể người Việt Quốc Gia TNCS
Quý anh chị Thanh Thiếu Niên Sinh Viên Học Sinh
Quý Cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí
Quý Đồng Hương Việt Nam Miền Bắc California

Kính thưa quý vị,
Chiều Chủ Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020 vừa qua, các đại diện đoàn thể Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Bắc California thể theo lời mời của Ban Vận Động Bầu Cử đã tập trung tại Thư Viện Tully (San Jose - Tully Library) để bầu chọn Trưởng Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam cho Miền Bắc Tiểu Bang California.

Sau phần thảo luận và tiến hành bầu cử trong tinh thần đoàn kết và tôn trọng, với tổng số 97 phiếu bầu từ các đại diện đoàn thể, hội đoàn và các nhân sĩ - BÁC SĨ TRẦN CÔNG LUYỆN Cựu Bác Sĩ Quân Y QL/VNCH; Hội Trưởng Cựu SVSQ Khoá 4 Thủ Đức/BCA đã đắc cử với 85 phiếu bầu kín trên 97.

Bác Sĩ Trần Công Luyện là một nhân sĩ có tài có đức, và dù đã qua tuổi 90 ông vẫn luôn hăng say hoạt động xây dựng cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng với trọng trách Trưởng Ban Bầu Cử, Bác Sĩ Trần Công Luyện cùng với sự cộng tác của các vị lãnh đạo các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia tại Miền Bắc California sẽ sớm bầu được một Ban Đại Diện chính danh đúng theo mong ước của cộng đồng. Nhân đây Ban Vận Động Bầu Cử chúng tôi gồm có :

1) Ông Phan Quang Nghiệp cựu Thiếu Tá CSQG ,Tổng Hội Phó Tổng Hội CSQG /VNCH Hải Ngoại : Trưởng Ban

2) Ông Trần Song Nguyên BĐQ Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân BCA

3) Kỷ Sư Nguyễn Minh Huy Trưởng Đoàn Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng Bắc Cali

4) Ông Trần Đức Túc cựu Thiếu Tá CSQG, cựu Hội Trưởng CSQG Bắc Cali

5) Bà Phạm Mỹ Linh Giám Đốc Trung Tâm Cộng Đồng Á Mỹ (AASC)

6) Bà Phạm Maria Hội Trưởng Hội Thuyền Nhân TNCS Paulo Bidong Bác Cali

7) Ông Nguyễn Billy Khiêm chủ nhân nhà in Vì Dân, thành viên BCH Nhóm Phụng Sự Cộng Đồng BCA

8) Bà Cao Diễm Đoan Trang Trưởng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu BCA

Chúng tôi chân thành cám ơn quý Thân Hào Nhân Sĩ quý vị lãnh đạo các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Bắc California đã hưởng ứng, ủng hộ giúp đỡ chúng tôi trong công việc chung vận động bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng chân chính cho Miền Bắc Cali của chúng ta. Chúng tôi xin đặc biệt cám ơn anh Nguyễn Billy Khiêm đã cho Ban Vận Động mượn cơ sở Nhà In Vì Dân của anh làm nơi hội họp mà không lấy lệ phí .

Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Miền Bắc Cali đã hoàn thành trọng trách và xin cho chúng tôi được chấm dứt trách nhiệm đã được giao phó. Chúng tôi sẽ tiếp cánh với Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam nếu cần.

San Jose ngày 14 tháng 1 năm 2020
TM Ban Vận Động Bầu Cử
Trưởng Ban.
Phan Quang Nghiệp
(đã ký)