Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hình ảnh về buổi họp khoáng đại để bầu chọn Trưởng Ban Bầu Cử Cộng Đồng Bắc Cali

Quang cảnh buổi họp.
Hình ảnh về buổi họp khoáng đại để bầu chọn Trưởng Ban Bầu Cử Cộng Đồng Bắc Cali

Hình ảnh về buổi họp khoáng đại của Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng được đồng hương huởng ứng tham dự để bầu chọn Trưởng Ban Bầu Cử Cộng Đồng Bắc Cali vào hôm Chủ Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020 từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều (giờ Cali) tại Thư Viện Tully San Jose.