Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ngô Đức Diễm: XIN HỎI VÀ XIN THƯA

Quê hương là "chùm khế nhạt" sau ngày 30-4-1975
XIN HỎI VÀ XIN THƯA

Ai bảo “quê hương là chùm khế ngọt”
Xin hỏi: Hôm nay khế còn ngọt hay chua?
Khi vạn nẻo thành lao tù đày đoạ
Địa ngục trần gian tim héo xác khô

Ai bảo “ Quê hương là đường đi học”
Xin hỏi: Học làm thú hay học làm người
Lấy máu dân lành xây ngai vàng đao phủ
Đỉnh cao trí tuệ ! Ngu xuẫn một đời

Ai bảo “Quê hương là đêm trăng tỏ”
Xin hỏi: Trăng có mọc đêm tối ba mươi
Ánh minh châu ngàn sao tắt lịm
Thuyền Lạc Hồng trôi giạt ngàn khơi

Ai bảo “quê hương mỗi người chỉ một?”
Xin hỏi: Sao triệu triệu người bỏ nước ra đi?
Mồ mả tổ tiên để lại vùng đất chết
Tìm đất sống trên cánh mỏi chim di

Ai bảo “ nhà… là chỉ một mẹ thôi”
Xin hỏi: Sao tim mẹ bị búa liềm cứa nát
Bốn biển năm châu trăm con phiêu bạt
Tiếng ru hời đã tắt trên vành nôi!

Ai bảo “ Quê hương nếu ai không nhớ”
Thì  “Sẽ không lớn nổi thành người”
Xin hỏi:  Sao ve vuốt từng khúc ruột ngàn dặm
Ngửa tay xin từng ngụm sữa xa vời?

Ai bảo “Quê hương là chùm khế ngọt”
Xin hỏi: Sao trái đắng tê cứng làn môi
Ngày đêm dân Việt nghẹn ngào tủi hận
Tháng năm nguyện cầu khế rụng tả tơi…

Ngô Đức Diễm


Hàng triệu người bỏ nước ra đi sau khi cộng quân Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30/4/1975