Matt Mahan

ads header

Breaking News

Oakland: 20/7/2019 Văn nghệ Tri Ân Chiến Sĩ VNCH


THƯ MỜI

Trân trọng kính mời: Quý tổ chức hội đoàn và đồng hương
Vui lòng tham dự, ủng hộ:
Buổi Văn Nghệ "TRI ÂN CHIẾN SĨ & Tưởng Nhớ Ó Đen Lý Tống”

Kính thưa quý vị,

Nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã can trường chiến đấu và hy sinh để bảo vệ cho miền Nam thân yêu của chúng ta, đặc biệt tưởng nhớ "Ó Đen Lý Tống", Phong Trào Hưng Ca Việt Nam với sự cộng tác của các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Bắc Cali sẽ tổ chức một buổi văn nghệ với chủ đề: Tri Ân Chiến Sĩ, đặc biệt tưởng nhớ "Ó Đen Lý Tống" 

Từ 5:30 pm đến 9:00 pm
Thứ Bảy 20 tháng 7 năm 2019
Tại Trung Tâm Văn Hoá Á Châu, Oakland
388 9th Street, lầu 2 Oakland

Với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ:
Việt Khang, Thiên Kim, Hoàng Tâm, Thiên Ý, Duy Khanh, 
NS Bão Tố, Xuân Lộc, Duy Hùng, Chi Huệ,  Bé Ý Nhi...
Mcs: MCs. Ngọc Hà, Lê Đình Sung.
- Khách mời danh dự: Học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo.

* Giá vé (bao gồm dinner) $40 - VIP $75.

* BTC sẽ trích một phần tiền của buổi văn nghệ (sau chi phí tổ chức) để giúp "ĐNH Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH Kỳ 12”

* Giúp Phong Trào Hưng Ca đăng Thư Ngỏ trên báo Mỹ và ấn hành tập tài liệu song ngữ, phản bác những luận điệu sai trái của phim tài liệu " The VietNam War" của Ken Burns, để bảo vệ danh dự cho các chiến sĩ VNCH và sự thật về chiến tranh Việt Nam

Kính Mời,
T/M Ban Tổ Chức
Huỳnh Lương Thiện

LIÊN LẠC:
Huỳnh Lương Thiện........(415) 720-5247    |  Anna Hạnh.....(510) 444-8882
Nguyễn Trung Cao...........(510) 529-1665   |  Lê Thịnh...........(510) 551-1114
Nguyễn Khắc Chương.....(510) 499-5823   |  Bội Ngọc...........(510) 326-3014
Nguyễn Phú.....................(415) 900-8841   |  Lưu Vinh.........(415) 847-2747

-------------------------------------------
Phong Trào Hưng Ca Việt Nam
VĂN NGHỆ TRI ÂN CHIẾN SĨ 
Đặc biệt Tưởng Nhớ "Ó Đen Lý Tống”

Trân trọng kính mời qúy vị đến tham dự:
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
Từ 5:00 pm đến 9:30 pm
Thứ Bảy 20 tháng 7 năm 2019
Tại Trung Tâm Văn Hoá Á Châu, Oakland
388 9th Street, lầu 2 Oakland

Với sự góp mặt của:
Việt Khang, Thiên Kim,
Hoàng Tâm, Thiên Ý, Duy Khanh,
NS Bão Tố, Xuân Lộc, Duy Hùng,
Chi Huệ,  Bé Ý Nhi....
MCs. Ngọc Hà, Lê Đình Sung, Quang Hưng

Khách mời danh dự:

Học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo.

Giá vé (bao gồm dinner) $40 - VIP $75

VÉ  BÁN TẠI:
1. Saigon Printing 
1353 International Bvd Oakland - Tel (510) 444-8882
2. Thuốc Bắc Saigon 
617 E 12 St Oakland - Tel (510) 406-4869

Số tiền thu được giúp Phong Trào Hưng Ca đăng Thư Ngỏ trên báo Mỹ và ấn hành tập tài liệu song ngữ, phản bác phim tài liệu “The Vietnam War" của Ken Burns, để bảo vệ danh dự người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

LIÊN LẠC
. Huỳnh Lương Thiện 415.720.5247
. Anna Hạnh 510.444-8882
. Nguyễn Trung Cao 510.529.1665
. Lê Thịnh 510.551.1114
. Nguyễn Khắc Chương 510.499.5823
. Bội Ngọc 510.326.3014
. Nguyễn Phú 415.900.8841
. Lưu Vinh 415.847.2747