Matt Mahan

ads header

Breaking News

Chư Tăng Tu Viện Namgyal Hoằng Pháp Tại Bắc Cali Từ 12 Tháng 8 đến 01 Tháng 9, 2019

Chư Tăng Namgyal                         Viện Bảo Tàng tương lai của Đức Dalai Lama, Ithaca, NY
CHƯ TĂNG TU VIỆN NAMGYAL HOẰNG PHÁP TẠI BẮC CALI TỪ: 12 Tháng 8 đến 01 Tháng 9, 2019

Một phái đoàn gồm bốn Chư Tăng thuôc Tu viện Namgyal sẽ viếng thăm Bắc California trong ba tuần, hầu chia sẻ giáo Pháp của Đức Phật Bổn Sư lợi lạc chúng sanh, nhằm gây qũy để xây một THƯ VIỆN và VIỆN BẢO TÀNG tại Ithaca, NY. Đức Dalai Lama đã tán thành dự án này vào năm 2016.

Viện Phật Học Namgyal được thành lập tại Ithaca vào năm 1992, và là chi nhánh duy nhất của tu viện cá nhân của Đức Dalai lama bên ngoài Ấn Độ nơi Đức Ngài đã sống lưu vong cho đến nay, khi Quốc gia Tây Tạng của Ngài bị Trung cộng cưỡng chiếm từ năm 1959. Tu viện Namgyal ở New York là một tổ chức phi lợi nhuận. Các thời khóa sinh hoạt của Viện Phật Học Namgyal tại NY, đều được phối hợp với Tu viện Namgyal ở Dharamsala - Ấn Độ, dưới sự lãnh đạo và hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Tu viện Namgyal ở New York có dự án xây dựng một Thư viện & Viện Bảo Tàng, được Đức Đạt Lai Lạt Ma đặt tên là “Thư Viện và Viện Bảo tàng của Dalai Lama thứ 14”. Đây sẽ là một bước để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ đại của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như một nghĩa cử đền đáp một phấn nơi tấm lòng từ bi của Ngài cho tha nhân.

Mục đích chính của tu viện là bảo tồn di sản của Đức Dalai Lama và tất cả những gì Ngài đại diện cho hàng triệu người trên khắp thế gian của thế kỷ này. Thêm nữa Ngài có nhiều giải thưởng và tặng vật, hiện đang cất giữ trong kho ở Dharamsala vì tu viện của Ngài không có không gian rộng để xây và trưng bày đến công chúng để viếng.

Hiện nay, qua dự án này, với sự chuẩn thuận của Đức Dalai Lama, văn phòng của Ngài đã hùn phước giúp tu viện Namgyal, NY, một số tịnh tài để xây dựng, nhưng vẫn còn thiếu hụt, vì vậy với bất kỳ số tịnh tài quyên góp đều được trân trọng tri ân.

Quý Phật tử hoan hỷ yểm trợ, xin vui lòng ghi chi phiếu đề trả cho:

NAMGYAL MONASTERY
(Memo: Library/Museum)

và xin gởi về:
c / o P.O. BOX 56095
HAYWARD, CA 94545

Tu viện sẽ gởi biên nhận để khấu trừ thuế.

_ () ​​_ Tu viện Namgyal chân thành kính tri ân sự hỗ trợ của quý vị _ () _

Đoàn có chương trình ban lễ tại gia và thương mại, hoặc hộ niệm đang trong giai đoạn hấp hối, v.v…

Xin vui lòng gọi liên lạc viên của tu viện: BicKieu (510) 541-1943