Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời Picnic Hè và Giải Khuyến Học 2019 Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali

Nghi thức chào cờ của Hội Tây Sơn Bình Định ngày 18/3/2018 trong lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành 2018-2022
Thư Mời Picnic Hè và Giải Khuyến Học 2019
Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali

Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali, trân trọng kính mời :

- Quý Đồng Hương và Thân Hữu Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali
- Quý Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Bắc Cali
- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí

Đến tham dự Picnic Hè và Giải Khuyến Học sẽ được tổ chức tại:

Lake Cunningham Park
2305 South White Rd, San Jose Ca 95148
Thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 7 tháng 07 năm 2019

Ban Tổ Chức chúng tôi sẽ khoản đãi về phần ẩm thực và một chương trình văn nghệ hoàn toàn
miễn phí.

Để tham dự Giải Khuyến Học cho con em đồng hương Bình Định cần có những điều kiện sau
đây:

1. Học sinh từ lớp một đến lớp Mười Hai có điểm GPA từ 3.8 trở lên.

2. Riêng các học sinh từ lớp Một đến Lớp Năm chưa có điểm GPA xin gửi báo cáo học sinh
giỏi mỗi tam cá nguyệt.

3. Hồ sơ xin gửi về địa chỉ: Đường Anh Đồng, 2744 Whispering Hills Dr., San Jose, CA
95148,

4. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2019

Xin vui lòng liên lạc Ban Tổ Chức gồm những thành viên sau đây:

• Tony Đinh: (408) 590-2774
• Nguyễn Bình: (408) 568-1546
• Đường Anh Đồng: (408) 406-9585

Trân trọng kính mời.

Thay Mặt Ban Tổ Chức
Hội Trưởng: Đường Anh Đồng


Ngày 18/3/2018 ra mắt Tân Ban Chấp hành Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali nhiệm kỳ 2018-2022. Hình từ trái: Ông Nguyễn Bình, Tổng Thư ký;  ông Nguyễn Thường, Hội Phó Nội Vụ; ông Đường Anh Đồng, Hội Trưởng; bà Nguyễn Thị Để, Hội Phó Ngoại vụ; bà Đỗ Minh Ngọc, Thủ Quỹ.
Chúc tết và mừng thọ Ban Cố Vấn của Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali ngày 18/3/2018