Matt Mahan

ads header

Breaking News

Biểu tình ghi dấu đúng một năm toàn cõi Việt Nam xuống đường chống Luật Đặc Khu bán nước.


Biểu tình ghi dấu đúng một năm toàn cõi Việt Nam xuống đường chống Luật Đặc Khu bán nước.

Nhóm Hoạt Động Ủng Hộ Quốc Dân Việt phối hợp cùng các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản tại Bắc California đã tổ chức một cuộc biểu tình và văn nghệ đấu tranh diễn ra từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối Chúa nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại Khu Thương Xá Grand Century Mall San Jose.

Với mục đích để kỷ niệm đúng một năm trước đây vào ngày 10 tháng 06 năm 2018, đồng bào Quốc Nội và Hải Ngoại đã đồng loạt xuống đường Tổng Biểu Tình chống luật Đặc Khu bán nước của Việt cộng, và đòi Độc lập, Tự do, Dân chủ, Nhân quyền,  môi trường sống cho toàn dân Việt Nam và để ôn lại và tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cũng để nêu cao ý chí kiên cường bất khuất của đồng bào trong nước đã không sợ hãi trước những đòn thù đàn áp dã man của bạo quyền cộng sản.

VIDEO:
  


PICTURES: