Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cơ sở xuất bản Cỏ Ba Lá giới thiệu ấn phẩm mới phát hành: Passage of LightCơ sở xuất bản  Cỏ Ba Lá giới thiệu ấn phẩm mới phát hành: Passage of Light

Cơ sở xuất bản Clover Leaves Publishing với tên Việt Nam là Cỏ Ba Lá ra đời, đi vào hoạt động được một năm kể từ lúc nhận bản thảo đầu tiên; góp phần phổ biến, phát hành ấn phẩm về lịch sử, chính trị, văn hóa xã hội và nghệ thuật.

Chiều Chủ Nhật ngày 28/4/2019 tại thư viện Tully San Jose, đông đảo đồng hương đã đến tham dự buổi giới thiệu ấn phẩm "Passage of Light" mới phát hành được tổ chức bởi ơ sở xuất bản Clover Leaves Publishing - Cỏ Ba Lá.

VIDEO