Matt Mahan

ads header

Breaking News

28/4/2019 Giới thiệu ấn phẩm mới phát hành: Passage of Light


THƯ MỜI

Cơ sở xuất bản Clover Leaves Publishing với tên Việt Nam là Cỏ Ba Lá ra đời, đi vào hoạt động được một năm kể từ lúc nhận bản thảo đầu tiên; góp phần phổ biến, phát hành ấn phẩm về lịch sử, chính trị, văn hóa xã hội và nghệ thuật.

Chúng tôi trân trọng kính mời đại diện quý đoàn thể, các bậc trưởng thượng và thân hữu đồng hương đến tham dự một chương trình đặc biệt vào ngày:

28 tháng 4 năm 2019 từ 2 giờ 30 PM đến 5 giờ 30 PM
tại thư viện Tully San Jose: 880 Tully Rd, San Jose CA 95111.

Sau phần nghi lễ chào cờ, một phút mặc niệm và giới thiệu thành phần quan khách.

Chương trình gồm có hai phần:

Phần 1:

a) Cơ sở xuất bản Cỏ Ba Lá trình bày ưu điểm và tiến trình giúp tác giả tự xuất bản dùng kỹ thuật Vi Tính với số lượng in tùy theo nhu cầu.

b) Giới thiệu tác giả:
1) Nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc: Điểm Sách Passage of Light.
2) Nhiếp ảnh gia: Lê đức Tế, Vũ Công Hiển và Trần Quang Hưng
Giới thiệu ấn phẩm mới phát hành: Passage of Light
3) Dr. Phạm văn An trình bầy tác phẩm Phong Thủy Nhàn Đàm.

c) Phần phát biểu của Bà Amy Ngọc, Chủ nhiệm báo Chính Văn.

d) Phần phát biểu của Ông Chinh Nguyên, Đại diện Văn Thơ Lạc Viêt.

e) Phần kết thúc của Cơ sở Cỏ Ba Lá giới thiệu hướng đi trong năm 2019.

Góp phần văn Nghệ do đoàn Du Ca Bắc Cali trình bày.

Phần 2:

Bài nói chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế quốc tế, đến từ Orlando, Florida, với đề tài: “Hiện tượng Việt Nam và Kế hoạch Hành động”

Thảo luận chung giữa diễn giả và cử tọa.

Kính mời quý vị đến tham dự sinh hoạt để chúng ta có thêm một cơ hội chia sẻ niềm thao thức chung về vận mệnh của đồng bào, của quốc gia dân tộc.

TM Ban Tổ Chức: 
- Ô. Bùi Hữu Liêm: (510) 329-2634
- Ô. Nguyễn Trung Cao: (510) 529-1665
- Ô. Chinh Nguyên: (669) 225-6043