Matt Mahan

ads header

Breaking News

VIDEO TÀI LIỆU: Cộng đồng Việt tại Oakland vận động hành lang để thành lập khu Little Saigon

Chụp hình lưu niệm tại buổi họp cộng đồng Việt với 2 viên chức thành phố Oakland ngày 20/3/2019
VIDEO TÀI LIỆU: Cộng đồng Việt tại Oakland vận động hành lang để thành lập khu Little Saigon
https://youtu.be/S2cbl8BbdYY
Lúc 6 giờ chiều hôm thứ Tư ngày 20/3/2019, một buổi họp cộng đồng  Oakland đã trình bày với 2 giới chức thành phố về nguyện vọng muốn thành lập khu Little Saigon tại Oakland.

Mời bấm xem video tài liệu:

Hình tại buổi họp nói trên: