Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Ái Hữu An Giang tại San Jose: Tân niên và Gây Quỹ Mổ Mắt Cho Người Nghèo.

Ông Lê Văn Chiêu, Hội trưởng Hội Ái Hữu An Giang Bắc Cali.
Hội Ái Hữu An Giang tại San Jose: Tân niên và Gây Quỹ Mổ Mắt Cho Người Nghèo.

Hội Ái Hữu An Giang tại San Jose Hoa Kỳ mở tiệc Tân niên và Gây Quỹ Mổ Mắt cho người nghèo lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2019 tại nhà hàng Dynasty San Jose.

Mời quý vị và các bạn bấm xem video ở link dưới:


Hình ảnh buổi tiệc