Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ông Nguyễn Văn Tánh trình bày những thuận lợi và khó khăn về Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế 2019 New York

Ông Nguyễn Văn Tánh Chủ Tịch Ủy Ban tổ chức Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế đang trình bày những thuận lợi và khó khăn về Diễn Hành Văn Hoá QTế 2019 New York, hôm mùng 7 Tết Kỷ Hợi - ngày 11/2/2019 tại San Francisco.
Ông Nguyễn Văn Tánh trình bày những thuận lợi và khó khăn về Diễn Hành Văn Hoá QTế 2019 New York

Năm nay 2019, ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế lần thứ 34 tại New York sẽ được tổ chức lúc:
11 giờ sáng, thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2019
Trên đại lộ 6th Avenue (Avenue Of America) khoảng giữa đường 43th St và 57th St.

Mọi sự ủng hộ tài chánh, gởi check ủng hộ xin ghi: VACP và gởi về địa chỉ: 2424 Gunther Ave, Bronx, NY 10469

Video này Mỹ Lợi Việt Vùng Vịnh thực hiện tại San Francisco ngày 11/2/2019 (Mùng 7 Tết Kỷ Hợi)