Matt Mahan

ads header

Breaking News

Freedom Fighter LÝ TỐNG & Việt Vùng Vịnh: Phân Ưu đến tang quyến BS Nguyễn văn HoàngNhận Hung Tin 
BS Nguyễn văn Hoàng
Sanh ngày 26/8/1961 tại Việt Nam

Tốt nghiệp Đại học Y khoa tại Queensland, Úc châu
Hành nghề Bác sĩ tại Brisbane, QLD.

Bút hiệu Hoàng 4EB, Hoàng Nguyên, Nguyễn Văn Hoàng.
Tác giả nhiều bài viết gồm đủ các đề tài, phổ biến trên đài, báo và các trang mạng như 4EB, Việt Vùng Vịnh, Đất Việt, Một Góc Phố, Tâm Thức Việt… và Saigon Times.

• Thành lập Vietnamese Forum for Multiculturalism,
• Thành lập Diễn Đàn Xóm Vắng, Phố Nắmg,
• Cựu Phó Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc châu – Queensland hai nhiệm kỳ,
• Hỗ trợ tích cực Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền,
• Tích cực giúp Hội Chợ đa văn hóa người Việt đầu tiên ra đời,

Đã đột ngột ra đi vĩnh viễn tại nhà vì bị nhồi máu cơ tim
ngày 20/02/2019 tại Brisbane, Queenland, Úc Châu.

Hưởng dương 57 tuổi

BS Nguyễn văn Hoàng là người thông minh, bén nhạy, đa tài, khảng khái, cương trực và hết lòng vận động và tranh đấu cho Nhân Quyền.

Tập thể người Việt chống cộng hải ngoại mất đi một chiến sĩ kiên cường "Không về VN khi chưa có Tự Do, Dân Chủ", "Một cắc cũng không cho" để nuôi guồng máy cai trị của Việt cộng.

Anh nằm xuống, bao người thân, bạn bè, chiến hữu nhỏ lệ tiếc thương! Nhưng anh sẽ sống mãi cùng dân tộc trong sự nghiệp Giải thể Chế độ CSVN.

Thành Kính Chia Buồn cùng chị Kim Eun Young và tang quyến.

Nguyện cầu vong linh BS Nguyễn Văn Hoàng sớm yên nghỉ trên cõi Vĩnh Hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Freedom Fighter LÝ TỐNG & Việt Vùng Vịnh