Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hoạt động của Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam


Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam 

Vào lúc 14h ngày 29/1/2019, tại chùa Giác Hoa, Nơ trang Long, Bình Thạnh, HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN đã có buổi làm việc và trao đổi với phái đoàn Canada.

Tham dự gồm có:

Canada
-Ông Robert Bissett, Tham Tán Chính Trị và Văn Hoá Thông Tin thuộc tòa Đại Sứ Canada.
-Ông Vũ Tuấn Dũng, cán bộ đối ngoại kiêm thông dịch viên tòa Tổng Lãnh Sự quán Canada tại Sài Gòn.

HĐLTVN
-Hoà Thương Thích Không Tánh, Phật Giáo, đồng Chủ Tịch.
-Chánh Trị Sự Hứa Phi, Cao Đài, đồng Chủ Tịch.
--Đạo Huynh Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hoà Hảo, đồng Chủ Tịch.
-Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành, đồng Chủ Tịch.
-Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Tổng Thư Ký.

Mở đầu, ông Bissett nói rằng chính phủ Canada lúc nào cũng cổ vũ, bảo vệ nhân quyền trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, chánh phủ Canada cam kết ủng hộ và bảo vệ, sẽ không bỏ qua bất cứ việc xâm phạm những quyền trên tại bất cứ quốc gia nào, ngoại Trưởng Canada đã tuyên bố tối hôm qua rằng Canada cương quyết bảo vệ quyền con người và hôm nay Đại Sứ Canada đã gặp Bộ Trưởng Bộ Công An để tỏ ra quan ngại về quyền con người tại VN, chúng tôi đã kiến nghị chánh phủ VN sửa đổi Luật Tín Ngưỡng và cho những nhóm tôn giáo độc lập được thực hiện quyền tín ngưỡng và đó là những lý do để có cuộc gặp HĐLTVN ngày hôm nay và lắng nghe ý kiến của quý Chức Sắc.

Tiếp theo đó các vị đồng Chủ Tịch trong HĐLTVN trình bày hiện tình của tôn giáo mình trong thời gian qua từ khi có luật tín ngưỡng ra đời, những sự bách hại của nhà cầm quyền đối với các tôn giáo .
Cuối cùng trước khi ra về ông Bissett hoan nghinh tinh thần của HĐLTVN , đó là một tinh thần mà chánh phủ Canada rất cổ vũ, một tinh thần đoàn kết không phân biệt tôn giáo, xin khẳng định ủng hộ về vấn đề nầy, ngoài ra vị nầy còn nói rằng từ trước đến nay, chính phủ canada đã giúp cho dân VN trên 1,5 tỷ đô mà không thông qua chánh phủ VN , bằng cách qua Liên Hiệp Quốc, chương trình di dân . . . Mục tiêu giúp nhân dân VN hiểu được quyền của họ là gì và chúng tôi đối thoại với chánh phủ VN trên tinh thần xây dựng.

Buổi gặp mặt kết thúc lúc 15h45 cùng ngày.

Kính tường trình
Lê Quang Hiển
Tổng Thư Ký HĐLTVN