Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: UBBC Santa Clara County công bố kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Hai ngày 12-11-2018


Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu của UBBC lúc 9g sáng Thứ Hai ngày 12-11-2018 (ML chỉ đưa tin về người gốc Việt tranh cử)

- Rich Trần vẫn giữ đầu bảng và dẫn trước Jose Esteves là 2988

- Vân Lan Trương vẫn xếp thứ 5 bảng. Không còn cơ hội vì chỉ chọn hạng nhất và hạng nhì bảng.

- Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 815 phiếu.

UBBC Santa Clara County công bố kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Hai ngày 12-11-2018
- Scott Phạm hạng nhì bảng, bị hạng nhất bảng dẫn trước 298 phiếu.

- Hương Nguyễn nhì bảng, bị hạng nhất bản dẫn trước 340 phiếu.

- Vân Lê vẫn giữ hạng 2 trong cuộc đua chọn 3 người vào East Side Union High School District.

- Khánh Trần vẫn ở hạng 3 ở bảng chọn 3 người trong cuộc đua Alum Rock Union School District. (Khánh Trần hiện hơn người hạng tư là 20 phiếu, sáng hôm qua dẫn trước 124 phiếu)

- Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4 trong bảng chọn 3 người  trong cuộc đua Berryessa union School District. Khoảng cách giữa Long Nguyễn 1272 phiếu so với người về 3 (thua thêm 227 phiếu so với sáng hôm qua)