Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời đồng hương đi Sacramento tham dự điều trần DL 895


THƯ MỜI 

Kính gửi : Quý vị Đại Diện các Tôn Giáo
Quý vị Trưởng Thượng,Thân hào nhân sĩ
Quý vị Đại Diện các Hội Đoàn, Đoàn thể,Tổ chức,Lực Lượng
Quý vị Hội Trưởng các Trường học và Hội Ái hữu Đồng hương.
Quý cơ quan Truyền thanh,truyền hình và báo chí

Kính thưa Quý vị

Dự luật 895 “ THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TOÀN TIỂU BANG VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM CỘNG HÒA THỜI HẬU CHIẾN VÀ NHỮNG ĐAU THƯƠNG MẤT MÁT TRÊN ĐƯỜNG ĐI TÌM TỰ DO “đã trải qua nhiều cam go nhưng vẫn vượt qua để đạt được thành quả ngày hôm nay. Tuy nhiên,mọi thành quả mà chúng ta gặt hái được, mới chỉ trên thủ tục hành chánh; còn có được mang ra thi hành hay không mới là điều tối quan trọng.

Ngày Thứ Tư 15 tháng 8 năm 2018 lúc 9 giờ sáng tại HẠ VIỆN TIỂU BANG CALIFORNIA - UỶ BAN CHUẨN CHI CỦA HẠ VIỆN sẽ xét duyệt ngân khoản cho dự luật SB 895. Buổi họp này vô cùng quan trọng,,mọi công lao đấu tranh của cộng đồng chúng ta trong thời gian qua có mang lại thành quả như mong muốn hay không đều tuỳ thuộc vào SỰ NHIỆT TÌNH THAM GIA VÀO BUỔI ĐIỀU TRẦN NÀY CỦA QUY ĐỒNG HƯƠNG. Càng đông càng tốt.

Ban Đại Diện Chúng tôi khẩn thiết kính mời quý đồng hương, hãy vượt qua mọi trở ngại, tham gia thật đông để nói lên nguyện vọng tha thiết của chúng ta đối với dự luật.GIÁ TRỊ TINH THẦN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG.

Ban Đại Diện chúng tôi sẽ tổ chức chuyền đi Sacramento như sau :

• THỜI GIAN : 5,30 SÁNG NGÀY THỨ TƯ 15/8/2018. XE BUS KHỞI HÀNH ĐÚNG 5.45.
• ĐỊA ĐIỂM : XE ĐÒ HOA PHÁT 1994 TULLY RD SAN JOSE CA 95122 ( GÓC TULLY VÀ
QUIMBY SAU NGÂN HÀNG CATHAY )
• GHI DANH : NGAY TỪ HÔM NAY VÀ MỖI NGƯỜI ĐÓNG 10 ĐÔ LA.

Trân trọng kính mời.

San Jose ngày 9 tháng 8năm 2018

TM BAN ĐẠI DIỆN
Chủ tịch Phạm hữu Sơn

Liên lạc:
• Phạm hữu Sơn 510-707-4337
• Vũ huynh Trưởng 408-728-2017
• Nguyễn công Khanh 408-694-75433