Matt Mahan

ads header

Breaking News

GS Canh "Hồ sơ Hoàng Sa Trường Sa và chủ quyền dân tộc"

Thiệp mời - Mỹ Lợi Design.

Kính gởi quý vị và các bạn,

Nhân dịp Giáo sư Nguyễn Văn Canh sẽ ra mắt tác phẩm "Hồ sơ Hoàng Sa Trường Sa và chủ quyền dân tộc" vào ngày 29/7/2018 sắp đến, Mỹ Lợi design 1 trang 2 mặt Thiệp Mời (xếp dọc thành 6 phần) và đã phổ biến trên http://www.vietvungvinh.com , http://www.Facebook.com

- JPG File đành cho WEB được nhúng vào ở dưới. (bấm vào hình để phóng to, tiếp đó bấm nút chuột bên tay phải để Save vào computer)

- PDF File dành cho in ấn, bấm download tại link này https://drive.google.com/file/d/1FF9xxYbfc3WijX9tUem7-C0Zy65xi-EN/view?usp=sharing