Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thiệp Mời - Hội Thảo Di Trú Cho Cộng Đồng VN 27-1-2018


Thiệp Mời 

Hiệp hội Vietnamese American Round Table (VAR) trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo cộng đồng về một số vấn đề di trú thiết yếu liên quan đến người Việt tại Hoa Kỳ, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào ngày 27 tháng 1 năm 2018 tai Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ, 2072 Lucretia Avenue, San Jose, CA 95122 (Bus 22, 72).  

Trong năm 2017, những thay đổi liên tục về luật di trú đã gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đồng thời tạo áp lực cho các cộng đồng di trú và tị nạn. Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng đang đối diện với vấn nạn trục xuất vào cuối năm 2017. Đồng thời, những đề xuất cắt giảm các diện bảo lãnh và các hình phạt về di trú cũng có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta. Buổi hội thảo này nhằm mục đích kết nối những gia đình và thành viên trong cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về di trú với các vị lãnh đạo cộng đồng, các nhà tổ chức, các nhà hoạt động, giới sinh viên học sinh, giới chuyên viên trong nhiều lĩnh vực. Thông qua buổi hội thảo này, chúng tôi mong muốn trao đổi thông tin với cộng đồng về những vấn đề di trú cấp thiết và đồng thời cùng cộng đồng tìm ra giải pháp thích hợp.


9:00 AM Lời Mở Đầu 

Chuyên Đề 1: Cập Nhật Về Luật Di Trú - Diện Bảo Lãnh Gia Đình với Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren và Luật Sư Minh-Châu Nguyễn-Dunhour,

Chuyên Đề 2: Căn Cứ Cho Sự Trục Xuất với Bác Sĩ Thư Quách, Asian Health Service / PIVOT và Luật Sư Beth Chance, Santa Clara County Office of the Public Defender

Chuyên Đề 3: Trục Xuất: Chúng Ta Đến Đây Thế Nào và Phản Ứng Ra Sao với Hùynh Diệu, Viet Unity South Bay / PACT SJ, Maria Love, Office of Immigrant Relations, và Luật Sư Nguyễn Thị Diệu-My.

12:00 PM Ăn Trưa & Thảo Luận: Vận Động Với Góc Nhìn Của Người Việt với Jane Dobui, Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam và Lâm Nghiệp, Asian Prisoner Support Committee

1:30 PM Thảo Luận Nhóm
2:30 PM Kết Thúc Chương Trình


*****


Dear Friends,

We invite you to join us on Saturday, January 27, 2018 from 9 a.m. to 3 p.m. for a Community Symposium on Vietnamese American Immigration issues, located at the Vietnamese American Community Center (VACC) 2072 Lucretia Avenue, San Jose, CA 95122 (Bus Lines 22, 72).

In 2017, increasingly hostile changes to national immigration policies have created significant challenges in immigrant and refugee communities. The Vietnamese American community is not immune to such changes, as seen in the increased deportation detentions round up at the end of this year. In addition, ramped up efforts to reduce family-based visa petitions and other immigration penalties may have wide-ranging impact in our community.

This Symposium is intended to convene impacted families and individuals, community leaders, organizers, and activists, students and youth, professionals in health, legal, social, policy and more, in an effort to learn and promote dialogue around these urgent issues and explore potential for a unified response strategy.

Event Agenda:
9:00 AM Welcome
Panel 1: Family Based Immigration & Federal Update with Congresswoman Zoe Lofgren (CA-19) and Minh Chau Nguyen-Dunhour from Asian Law Alliance
Panel 2: Grounds for Deportation and Threats of Public Charge Policy Changes with Thu Quach, Asian Health Services / PIVOT, and Beth Chance, Santa Clara County Office of the Public Defender
Panel 3: Deportation: How We Got Here and How We Respond with Dieu Bruce Huynh, Viet Unity South Bay / PACT SJ, Maria Love, Office of Immigrant Relations, and Mimi Nguyen, VAR/VLF.
12:00 PM Lunch Keynote: Advocating Through the Vietnamese American Lens with Jane Dobui, Women for Human Rights in Vietnam and Ke Lam, Asian Prisoner Support Committee

1:30 PM Breakout Sessions
2:30 PM Conclusion

Please RSVP by January 25, 2018 at varoundtable@gmail.com.  If you organization has immigration programs and would like to be included in the resource packages, please send your information and logo no later than Thursday, January 18, 2018. Breakfast and lunch will be included at no cost to attendees.

In unity,
The Vietnamese-American Roundtable