Matt Mahan

ads header

Breaking News

Phong Trào Hưng Ca VN hoạch định chương trình hoạt động

Tân Ban Chấp Hành, từ trái qua phải: Tổng Thư ký Nguyễn Đoàn, Phong Trào Trưởng Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Thủ Quỹ Trần Mỹ Chương, Phong Trào Phó Ngoại Vụ Nguyễn Minh Huy, Phong Trào Phó Nội Vụ Nguyễn Văn Khải.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Phong Trào Hưng Ca Việt Nam Kiện Toàn Tổ Chức
Hoạch Định Chương Trình Hoạt Động cho Năm 2018

Để tưởng niệm bốn năm Cố Phong Trào Trưởng Việt Dzũng ra đi và đáp lời mời của Hưng Ca Cố vấn Huỳnh Công Ánh, nhiều thành viên củaPhong Trào Hưng Ca Việt Nam từ khắp Hoa Kỳ và Canada đã hội tụ về New Orleans, Louisiana từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017. Trong ba ngày hội ngộ, các thành viên Hưng Ca có dịp tâm tình, thắt chặt tình thân để cùng chung tay góp sứctiếp tục con đường “dùng Văn Nghệ và Truyền Thông làm vũ khí đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam”.

Nhằm hoàn tất những kế hoạch ngắn/dài hạn đã thảo luận từ Đại Hội 2015, Ban Chấp Hành đương nhiệm được lưu nhiệm đến tháng 12/2018 và bổ sung với Phong Trào Trưởng: LsNguyễn Xuân Nghĩa; Phong Trào Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Minh Huy; Phong Trào Phó Nội Vụ: Nguyễn Văn Khải; Tổng Thư Ký: NguyễnĐoàn và Thủ Quỹ: Trần Mỹ Chương. Trong lần hội ngộ này, Phong trào Hưng Ca hân hạnh chào đón thêm hai thành viên mới là Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và phu nhân Nguyễn Nguyên Thủy.

Chương trình hoạt động cho năm 2018 được hoạch định như sau: Tham gia Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Mậu Thân với CĐNVQG Hạt Tarrant tháng 2/2018;Tham gia Quốc Hận 30/04/2018 cùng đồng bào tại Dallas - Fort Worth; Văn Nghệ gây quỹ cho PTHCVN và Đoàn Hưng Ca Oregon tại Portland tháng 7/2018;Đại Hội Hưng Ca lần thứ 14 tại Nam Cali vào tháng 12 năm 2018 đồng thời Tưởng niệm 5 năm ngày ra đi của Cố Phong Trào Trưởng Việt Dzũng. Nhân dịp này, Giải sáng tác Văn nghệ và Truyền thông mang tên Việt Dzũng sẽ được tổ chức và trao giải trong Đại Hội Hưng Ca 2018.

Phong Trào Hưng Ca ý thức được rằng vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh hiện nay là truyền thông internet, do vậy Trang Nhà Hưng Ca được thiết lập tại www.phongtraohungca.org.  Bài vởbao gồm mọi đề tài, cùng những sáng tác mới của thành viên Hưng Ca và thân hữu sẽ được quảng bá sâu rộng đến mọi tầng lớp quần chúng, đặc biệt là đồng bào quốc nội.

Trước khi chia tay, các thành viên Hưng ca đã tham gia Chương trình Văn nghệ Đấu tranh và Ra Mắt Sách “Vượt Tù- Vượt Biển” của Hưng Ca Huỳnh Công Ánh vào chiều ngày 10/12/2017.

Làm tại Nam Cali ngày 28 tháng 12 năm 2017

Ls Nguyễn Xuân Nghĩa
Phong Trào Trưởng, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

PHONG TRÀO HƯNG CA VIỆT NAM
THE MOVEMENT OF PERFORMING ARTISTS
AND WRITERS FOR A FUTURE OF VIETNAM
14550 Magnolia St., Suite 203 Westminster CA 92683
Tel: 714.423.8888 / Fax 714.892.2518
Emai:PhongtraohungcaVN@gmail.com
www.phongtraohungca.org

Hợp ca Hưng Khúc Việt Nam và màn múa cờ của Phong Trào Trưởng Ls. Nguyễn Xuân Nghĩa