Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nhiệt tâm yểm trợ Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn tái tranh cử


NHIỆT TÂM YỂM TRỢ JANET NGUYỄN.

Vinh danh phụ nữ Việt Nam
Noi gương Trưng Triệu không cam cúi đầu

Đi vào giòng chính mưu cầu  
Giúp dân cứu nước bể dâu không còn

Tấm lòng chính nghĩa sắt son 
Danh thơm muôn thuở tiếng còn vọng xa

Đồng hương hải ngoại chúng ta
Nhiệt tình yểm trợ thiết tha mong chờ 

Ja-net đạt được ước mơ
Thắng cao số phiếu phất cờ vẻ vang

Mai này lịch sử sang trang.
Nữ lưu Việt tộc ngoại bang nể vì.

Thế hệ mai hậu mừng ghi
Nghị sĩ Ja-net Ca-li Hoa Kỳ.

Hayward ,Cali  NOEL 2017
Nguyễn Trung Cao