Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo Tin Khẩn! Nguy cơ bị trục xuất người Việt có tiền án

Cảnh sát di trú Mỹ bắt cư dân bất hợp pháp tại Los Angeles, California hôm 11/2/2017. AFP photo
Thông Báo Tin Khẩn!
Nguy cơ bị trục xuất liên quan đến người Việt Nam tị nạn có tiền án.

Thông báo Cộng Đồng:

Chúng tôi xin thông báo tin khẩn về người Việt Nam tị nạn có tiền án đang có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Đặc biệt là những người có hoặc đã ký lệnh trục xuất (Deportation Order) 

Hiện tại bây giờ, những người Việt Nam tị nạn có tiền án  trong Cộng Đồng chúng ta đang có nguy cơ bị bắt, giam giữ và bị trục xuất về Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, cơ quan Sở Di Trú  còn được gọi là ICE (Immigration And Custom Enforcement)  tấn công lùng bắt và trục xuất người Việt tị nạn có tiền án. ICE dùng đủ mọi hình thức để ép buộc những người đã có lệnh hoặc đã ký lệnh trục xuất :
1) Tự động về Việt Nam
2) Điền vào đơn xin Việt Nam cung cấp giấy thông hành. 

Trong mấy tuần qua, ICE đã lùng bắt người Việt Nam tị nạn có tiền án đến Mỹ trước năm 1995 hoặc giam giữ họ lại khi họ đi trình diện với ICE, những người mà cơ quan Sở Di Trú không được trục xuất theo hiệp định của Mỹ và Việt Nam ký vào năm 2008.

Chúng tôi được biết là vào Ngày 21 tháng 9 năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã gửi cho Việt Nam 95 hồ sơ, bao gồm những người đến trước và sau năm 1995 để làm thủ tục phỏng vấn. Bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2017, phái đoàn của Việt Nam sẽ đến Mỹ để phỏng vấn ở tiểu bang Georgia.

Xin hãy lưu ý:

• Nếu như bạn đã từng ký hoặc có lệnh trục xuất xin đừng rời khỏi nước Mỹ. Hãy tìm luật sư giúp đỡ nếu như bạn đã từng rời khỏi nước Mỹ trong quá khứ, sau khi  đã có ký hoặc có lệnh trục xuất.

• Nếu như bạn có người thân chuẩn bị được thả ra trại giam, hoặc đang ở trong trại tạm giam, hãy tìm sự giúp đỡ của luật sư.

• Nếu như bạn chuẩn bị phải trình diện với Sở Di Trú, đừng đến đó một mình. Nên đi với gia đình, bạn bè, những thành viên trong cộng đồng, hoặc là đi với luật sư.

• Nếu như bạn có lệnh trục xuất và  Cơ Quan Sở Di Trú (ICE) yêu cầu bạn trình diện, xin liên lạc với trung tâm của Asian Law Caucus at (415) 896-1701, Rapid Response Network of Santa Clara County, CA (408) 290-1144 or Asians American Advancing Justice - Los Angeles at (888) 349 9695, or in Vietnamese (800) 267-7395.  Họ có thể giúp bạn hiểu rõ sự nguy kịch và giúp đỡ bạn chuẩn bị tinh thần, nếu như bạn bị bắt lại.

Bạn có thể làm gì?

ICE đang làm cho Cộng Đồng chúng ta lo sợ. Họ dùng đủ mọi cách mà chúng tôi chưa bao giờ thấy từ trước tới nay để tấn công Cộng Đồng Đông Nam Á.

Thời gian đã đến để chúng ta đoàn kết và chống lại sự không nhân đạo này!

Hãy kêu gọi Cộng Đồng và chuẩn bị chia sẻ hoàn cảnh của bạn, đừng để câu chuyện của bạn đi vào lãng quên!

Chúng ta sẽ mạnh hơn khi chúng ta đoàn kết với nhau! 

Tìm kiếm giúp đỡ của những tổ chức khu vực gần chỗ bạn ở.  Liên lạc chúng tôi theo số điện thoại:  Northern California: VietUnity-PACT (408) 858-1311; VietUnity-East Bay (267) 269-7092 Southern California: APIROC; East Coast: Dorchester Organizing Training - Initiative; VietLead (267) 713-9089; Mekong-NYC  (347) 916-4801

Gọi cho Thượng Nghị Sĩ, Thượng Nghị Viên, và Nghị Sĩ Quốc Hội  Congressional leaders.  Yêu cầu họ giúp đỡ và ngăn chặn sự trục xuất vô nhân đạo đối với người Việt Nam tị nạn có tiền án.

Thông tin tài liệu khác:

Tài liệu trên mạng giúp bạn “Biết Quyền Lợi Của Bạn ” khi đối diện với nhân viên Sở Di Trú. Here
Hướng dẫn của trung tâm SEARAC giúp đỡ những người Đông Nam Á đang rắc rối với vấn đề trục xuất vì lý do tiền án. Resource Guide for Southeast Asian Americans Facing Criminal Deportation
Để biết thêm về luật sư miễn phí, xin tham khảo với trung tâm SEARAC về luật sư riêng, hoặc tổ chức luật sư chuyên môn về vấn đề trục xuất những người Đông Nam Á vì lý do tiền án.
Để hiểu biết thêm vấn đề đột kích và  bắt giữ người của cơ quan Sở Di Trú và “Quyền Của Bạn”, xin bấm vào đây. here.
Best regards,

Tuấn DinhJanelle
People Acting in Community Together
Community Organizer
Email: tuan@pactsj.org
Mobile: (408) 858-1311