Matt Mahan

ads header

Breaking News

BPSOS chuyển 180 nghìn USD cho các nhà tranh đấu lâm nạn

Các nhà bảo vệ nhân quyền và lãnh đạo tôn giáo bị bỏ tù hay lậm nạn
Trong 12 tháng, BPSOS chuyển 180 nghìn USD cho các nhà tranh đấu lâm nạn

• Ts. Nguyễn Đình Thắng
http://machsongmedia.com

Sau buổi gây quỹ của BPSOS hồi tháng 4 năm ngoái, một tổng giám đốc người Việt của một hãng điện tử ở Bắc Virginia rủ tôi đi ăn trưa. Anh ấy muốn biết hãng của anh ấy có thể làm gì để phụ giúp cho các chương trình của BPSOS. Tôi đề nghị hãy tài trợ cho 1 người làm việc toàn thời ở Thái Lan để chuyên xin các ngân khoản trợ cấp khẩn cấp có sẵn của các tổ chức quốc tế nhằm giúp đỡ cho các nhà đấu tranh Việt Nam đang lâm nạn hay bị tù đày. Tôi nói thật rằng đây sẽ là thử nghiệm đầu tiên cho công thức mới này, và nếu thành công thì sẽ “1 vốn 10 lời”.

Vài hôm sau anh ấy cho biết là đã bàn với người bạn là Tổng Giám Đốc Tài Chính của hãng, một người Mỹ, và cả 2 đồng ý xuất quỹ 1,500 Mỹ kim mỗi tháng để yêm trợ cho người làm việc toàn thời. Kèm với cam kết này là một thách đố cho BPSOS: người này sẽ phải đem lại 180,000 Mỹ kim trong 12 tháng.

Ngày hôm qua, tôi gửi email báo cho 2 vị mạnh thường quân kia biết: “Đã đạt mục tiêu, trễ 16 ngày”. Thời hạn là 30 tháng 9, 2017.

Hai vị mạnh thường quân, một Việt một Mỹ, mừng lắm, trả lời: “Tuyệt vời! Chúng ta hãy tiếp tục.”

Ngày 16 tháng 10, tôi được tin báo về khoản trợ cấp khẩn cấp mới nhất là 4,100 Mỹ kim vừa được chấp thuận, dành cho một tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo đang bị tạm giam. Thành quả mới nhất này đã nâng tổng số cấp khoản lên thành 180,827 Mỹ kim – chậm ít ngày nhưng bù lại thì vượt chỉ tiêu một tí.

Các nhà bảo vệ nhân quyền và lãnh đạo tôn giáo bị bỏ tù hay lậm nạn

Từ năm 2008, BPSOS đã âm thầm trợ giúp cho các người đấu tranh bị lâm nạn hay tù đày. Cách làm của chúng tôi là ưu tiên xin sự trợ giúp từ các tổ chức quốc tế để dành các khoản đóng góp của đồng hương cho những công việc khác. Không những thế, chúng tôi còn muốn lôi kéo các tổ chức quốc tế quan tâm đến tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Có những tổ chức quốc tế, sau khi trợ giúp khẩn cấp, đã cùng với chúng tôi lên tiếng tranh đấu cho chính các tù nhân lương tâm mà họ trợ giúp.

Từ năm 2008 đến 2015, BPSOS đã chuyển tổng cộng 420 nghìn Mỹ kim cho các người tranh đấu lâm nạn và tù nhân lương tâm Việt Nam.  Trong số đó, chỉ 60 nghìn Mỹ kim là đến từ những đóng góp của đồng hương người Việt. Tất cả còn lại là từ ngân khoản trợ cấp khẩn cấp của các tổ chức quốc tế. Con số nghe nhiều, tuy nhiên tính ra chỉ là 51 nghìn Mỹ kim mỗi năm, chỉ bằng 1.7% của tổng số ngân khoản trợ cấp khẩn cấp của các tổ chức quốc tế mà tôi biết. Ngoài sự thiệt thòi cho những người đấu tranh Việt Nam, tỉ lệ cỏn con này tạo ấn tượng rằng tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam không đến nỗi trầm trọng. Trong suốt những năm ấy tôi là người duy nhất hí hoáy lập hồ sơ mỗi khi có thời gian, như là trên các chuyến bay xa, vào ngày cuối tuần rảnh rỗi, giờ nghỉ giữa các buổi họp trong một hội nghị, v.v.

Đầu năm 2016, tôi có ý tưởng tăng con số ấy lên nhiều lần bằng cách có 1 người toàn thời chuyên lập hồ sơ xin ngân khoản. Ngoài việc tự mình thực hiện hồ sơ, người này còn huấn luyện và phối hợp một đội ngũ ngày càng đông những thiện nguyện viên về thể thức lập hồ sơ xin trợ cấp khẩn cấp. Mục tiêu mà tôi đề ra là phải nâng tỷ số 1.7% lên thành 6%, nghĩa là từ 51 nghìn lên 180 nghìn Mỹ kim mỗi năm.

Và mục tiêu này đã đạt: 180,827 Mỹ kim trợ cấp cho 53 người đấu tranh bị lâm nạn hay tù đày. Nếu xem đây là một cuộc đầu tư thì 2 vị mạnh thường quân kể trên đã bỏ ra 1 vốn để lấy về 10 lời, như tôi đã cam kết với họ. Mục tiêu của chúng tôi cho 12 tháng tới là vượt con số 200 nghìn Mỹ kim.

Tác dụng của công thức mới này không phải chỉ quy ra tiền. Chúng tôi đã thu thập một lượng hồ sơ lớn về các người đấu tranh bị lâm nạn hay tù đày để cùng với nhiều tổ chức quốc tế can thiệp cho họ.

Bài liên quan:

Muốn thay đổi đất nước, cần ý thức "đầu tư"
http://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1142--gii-quyt-vn-nn-phi-tng-ngun-lc.html

1 vốn 10 lời – Đi làm việc nghĩa như là đi buôn
http://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1147-2016-10-14-18-17-43.html