Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nam California: Chích ngừa cúm miễn phí

Nam California: Chích ngừa cúm miễn phí

Miễn phí chích ngừa cúm cho người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Ai đến trước được phục vụ trước.

WESTMISTER: Chủ Nhật, ngày 24/9/2017 từ 1:30 pm đến 6:00 pm, tại nhà thờ Blessed Sacrament Catholic Church, 14072 Olive Street, Westminster, CA 92683

GARDEN GROVE: Thứ Tư, ngày 27/9/2017, từ 8:00 am đến 12:00 pm tại Văn Phòng Địa Hạt TNS Janet Nguyen, 10971 Garden Grove Blvd. #D, Garden Grove, CA 92843

Lần này không có thuốc chích ngừa dành cho phụ nữ có thai. Quý vị có thể không được chích ngừa vào ngày hôm đó nếu bị bệnh, bị dị ứng đối với trứng hoặc trước đây có phản ứng đối với chích ngừa, hoặc từng bị hội chứng bệnh Guillain-Barré, liên quan đến hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể. Khi đến chích ngừa, xin mặc áo ngắn tay.

Mời xem chi tiết ở poster kèm theo.