Matt Mahan

ads header

Breaking News

Các tập phim "The Vienam War" phụ đề Việt ngữ


The VietNam War có phụ đề tiếng Việt sẽ phát sóng trên đài truyền hình PBS và phát trực tuyến trên web ngày Chủ Nhật September 17, 2017 lúc 07:00 PM Central time (Bảy giờ sáng ngày thứ hai ở Việt Nam)

"Chiến tranh Việt Nam" có nhiều chi tiết rất nhạy cảm hiện đang cấm chiếu ở Việt Nam.

Nội dung là "Tết Mậu Thân", "Hồ Chí Minh", "Lê Duẫn", "Võ Nguyên Giáp", "Thuyền nhân vượt biên", "Trại cải tạo" ...

Chiến tranh Việt Nam có tất cả 10 tập  tổng cộng 18 tiếng đồng hồ của Ken Burns và Lynn

Novick:Tập 1. "Deja Vu (Bóng ma quá khứ)" (1858-1961):
http://www.pbs.org/video/deja-vu-1858-1961-vietnamese-yhieqx/

Tập 2. "Riding the Tiger (Cưỡi lưng cọp)" (1961-1963):
http://www.pbs.org/video/riding-the-tiger-1961-1963-vietnamese-xbzjlf/

Tập 3. “The River Styx (Bên bờ vực tử thần)” (Tháng 1/1964-tháng 12/1965):
http://www.pbs.org/video/the-river-styx-january-1964-december-1965-vietnamese-ee4jlh/

Tập 4. “Resolve (Quyết tâm)” (Tháng 1/1966-tháng 6/1967):
http://www.pbs.org/video/resolve-january-1966-june-1967-vietnamese-wg7u0k/

Tập 5. “This is what we do (Chuyện đó là bình thường)” (Tháng 7-12/1967):
http://www.pbs.org/video/this-is-what-we-do-july-1967-december-1967-vietnamese-rvbgea/

Phim mới "Viet Nam War"
bị cấm chiếu ở VN - phụ đề tiếng Việt - Tập 1-5

6. "Things fall apart " _ (Tháng 1/1968 - tháng 7/1968). _ (Tan rã)
7. "The veneer of civilization " (6/1968- 5/1969). _ (Nước sơn văn minh)
8. "A history of the world " _ (Tháng 4/1969-tháng 5/1970). _ (Lịch sử thế giới)
9. "A disrespectful loyalty" _ (5/1970- 3/1973). _  (Trung thành nhưng bất kính)
10. "The weight of memory" _ (Từ 3/1973 về sau) _  (Trĩu nặng ký ức)