Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tưởng niệm ngày chia đôi đất nước & Cuộc di cư vĩ đại 1954

Nghi thức chào cờ Mỹ Việt khai mạc Lễ Tưởng Niệm ngày chia đôi đất nước .
Tưởng niệm ngày chia đôi đất nước & Cuộc di cư vĩ đại ngày 20/7/1954

Lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017, tại hội trường quận hạt Santa Clara County, đông đảo đồng hương đến tham dự ngày tưởng niệm cuộc di cư cách đây 63 năm vào ngày 20/7/1954, một triệu người rời khỏi miền Bắc vào miền Nam để sống cùng với thế giới tự do.

Ngày tưởng niệm mang chủ đề "Nam Bắc Một Nhà" được tổ chức bởi Cơ quan Di dân IRCC phối hợp cùng Việt Museum, Dân Sinh Media.

Chương trình gồm có tiếp tân buổi sáng, xem triển lãm về Hà Nội xưa, một vài bài ca gợi nhớ, nói chuyện về miền Bắc trước 1954 và đặc biệt sẽ chiếu cuốn phim xuất sắc và ý nghĩa nhất trên nửa thế kỷ vừa qua, phim "Chúng tôi muốn sống".

Cơ quan IRCC cho biết đây là một dịp cho ngàn người cùng viết lại lịch sử của dân tộc. Cuộc chiến đấu chống Pháp dành độc lập sau đệ nhị thế chiến là nỗ lực của toàn dân. Tuy nhiên cộng sản Việt Nam đã dành lấy độc quyền chiến thắng bằng sự hy sinh xương máu của toàn dân. Tất cả sự thật đã được phơi bày trong cuốn phim "Chúng tôi muốn sống".

VIDEO: Tưởng niệm ngày chia đôi đất nước 
& Cuộc di cư vĩ đại ngày 20/7/1954