Matt Mahan

ads header

Breaking News

Biểu tình chống cờ đỏ tại City Hall SF lúc 9:30am 31/8/2017


Biểu tình chống cờ đỏ treo tại Tòa thị Chính San Francisco
vào lúc 9:30 giờ sáng ngày mai, thứ Năm 31/8/2017 (giờ Cali)
Địa điểm trước City Hall San Francisco
1 Dr Carlton B Goodlett Pl San Francisco, California
(trên đường Polk St. giữa McAllister St. & Grove St.)

Đồng bào tại San Jose xin tập họp lúc 7:30 sáng Thứ Năm 31/8/2017 tại Trung Tâm cộng Đồng Việt Mỹ 2072 Lucretia Ave San Jose  CA 95122.

Trân trọng kính mời.

Phạm Hữu Sơn,
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali.