Matt Mahan

ads header

Breaking News

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG 4 TUẦN LỄ TỪ 17 ĐẾN 22.7.2017.

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG  4
TUẦN LỄ TỪ 17 ĐẾN 22.7.2017.

1.    Trong thời gian qua,sinh hoạt của các Hội Đoàn chưa được phổ biến rộng rãi đến quý đồng hương cho nên hiệu quả rất khiêm tốn.Nay Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Bắc California đã có uy tín đối với sinh hoạt của Thành Phố và cũng để sánh vai cùng cộng đồng bạn trong mọi sinh hoạt và quyền lợi mà cộng đồng có quyền được hưởng.Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California sẽ phát hành BẢN TIN CỘNG ĐỒNG HÀNG TUẦN để phổ biến những tin tức cần thiết cùng kính mời các Hội Đoàn, Đoàn thể,Tổ chức… đồng hương tích cực tham gia. Để Bản Tin được phong phú yêu cầu các Hội Đoàn, Đoàn Thể,Tổ chức… có nhu cầu phổ biến xin gửi bản tin về   EMAIL : Sontuyetpham1@yahoo.com. chậm nhất là NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN.

2.    Ngày THỨ BẢY 22/7 VÀ CHÚA NHẬT 23/7/2017 TỪ 10.00 AM-06.00PM TẠI  SÂN VẬN ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG HỌC YERBA BUENA 1855 LUCRETIA AVE SAN JOSE CA 95122 XIN MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ HỘI HÈ ẨM THỰC VÀ VĂN NGHỆ CỘNG ĐỒNG VIỆT-MỄ- PHI . VÀO CỬA HOÀN TOÀN TỰ DO.     KÍNH MỜI.

3.    Ngày Thứ bảy 22/7/2017 từ 06.00 giờ đến 08.00 giờ  tối trước CITY HALL 200 E.SANTA CLARA ST  CÓ BIỂU TÌNH LẦN THỨ 64 YỂM TRỢ CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG FORMOSA.KÍNH MỜI.

4.    NGÀY CHÚA NHẬT 23/7/2017 TẠI KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ  111.E GISH  RD  SAN JOSE  CA 95112 TỪ 11.00 ĐẾN 03.00 GIỜ CHIỀU CÓ BỮA TIỆC CHÀO MỪNG VÀ GÂY QUỸ YỂM TRỢ TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT TRONG NƯỚC.  KÍNH MỜI.

5.    NGÀY THỨ BẢY 05/08/2017 LÚC 09.00 GIỜ SÁNG CÓ LỄ CHÀO CỜ TRUYỀN THỐNG TẠI VƯỜN VIỆT.KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ THẬT ĐÔNG CHO THÊM PHẦN LONG TRỌNG.       KÍNH MỜI.

6.    NGÀY CHÚA NHẬT 6/8/ 2017 TẠI SÂN VẬN ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG HỌC YERBA BUENA 1855 LUCRETIA AVE  SAN JOSE  CA 95122 TỪ 12.00 GIỜ TRƯA ĐẾN 08.00 GIỜ TỐI CÓ ĐẠI NHẠC HỘI NGOÀI TRỜI “ CẢM ƠN ANH - NGƯỜI THƯƠNG BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA LẦN THỨ 11. GIÁ VÉ 10.00 ĐÔ LA. VÉ BÁN TẠI ABORN PHARMACY - KHẢI HOÀN – HIGH TECH DENTAL CARE – LISA ALTERATIONS GÓC SOUTH KING RD VÀ BURDETTE AVE.     KÍNH MỜI.

7.    NGÀY THỨ BẢY 12/8/2017 LÚC 03.00 GIỜ CHIỀU TẠI TRUNG TÂM ROOSEVELT HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SẼ CÓ PHIÊN HỌP VỀ NGÂN KHOẢN 6 TRIỆU ĐÔ LA ĐỂ CHỈNH TRANG TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG VIỆT-MỸ TRÊN ĐƯỜNG LUCRETIA.      SẼ CÓ THÔNG BÁO.

8.    NGÀY TỨ BẢY 2/9/2017 LỄ CHÀO CỜ TRUYỀN THỐNG TẠI VƯỜN VIỆT.

9.    NGÀY THỨ BẢY 07/10/2017 SẼ TỔ CHỨC TRUNG THU TẠI TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG VIỆT-MỸ.


NGÀY CHÚA NHẬT 15/10/2017 KỶ NIỆM MỘT NĂM CỦA TRUNG TÂM  CỘNG ĐỒNG VIỆT M