Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Phụ Nữ Vì NQVN kêu gọi Hà Nội trả tự do cho "Mẹ Nấm"

Women for Human Rights in Vietnam – Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền
Lanney Tran, Chairwoman – Jane Dobui - Vice Chair, US Operation

contact@wfhrvn.org

Bản Lên Tiếng

Ngày 20 tháng 6 năm 2017

Theo các nguồn tin, vào lúc 8 giờ Sáng 29 tháng 6, Blogger "Mẹ Nấm" Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Khánh Hòa về điều 88 BLHS "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 Bốn luật sư cùng tham gia biện hộ cho "Mẹ Nấm" gồm: LS Nguyễn Hà Luân và LS Lê Văn Luân thuộc Đoàn LS Hà Nội;  LS Nguyễn Khả Thành và LS Võ An Đôn thuộc Đoàn LS Phú Yên.

Từ năm 2009 đến năm 2016, "Mẹ Nấm" đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại biển Đông, phản đối công ty Formosa  là nguyên nhân của việc cá chết hàng loạt tại miền Trung.

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2016, "Mẹ Nấm" bị CA Tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam và khởi tố với tội danh "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

"Mẹ Nấm" đã từng được giải Hellman/Hammett của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vào năm 2010. Cô cũng là người Châu Á đầu tiên được Giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự của tổ chức Civil Rights Defenders. Gần đây nhất, vào ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tôn vinh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với giải thưởng dành cho Phụ Nữ Quốc tế Dũng Cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận.

Chúng ta cũng được biết thêm mẹ của cô là bà Nguyễn Tuyết Lan sẽ không được tham dự phiên xử. Hội Phụ Nữ Vì Nhân quyền Việt Nam, lên án nhà cầm quyền csVN đã trắng trợn vi phạm nhân quyền, đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến bằng các bản án tuỳ tiện. Chúng tôi kêu gọi nhà nước CHXHCN Việt Nam, hãy trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho Blogger Mẹ Nấm.

Làm Tại California, Hoa Kỳ

==========================================

PRESS RELEASE - Women for Human Rights in Vietnam

June 20, 2017

Calling the Hanoi Authorities To Release Blogger Me Nam

California, US - According to sources at 8 AM on June 29, 2017 "Mother Mushroom" Nguyen Ngoc Nhu Quynh will be put on trial at the People's Court of Khanh Hoa province, and will be charged with Article 88 Penal Code "Propaganda against the Socialist Republic of Vietnam".

Four lawyers will defend of "Mother Mushroom", attorney Nguyen Ha Luan and Le Van Luan from Hanoi, attorney Nguyen Khanh, and attorney Vo An Don from Phu Yen.

From 2009 to 2016, Mother Mushrooms has been arrested several times due to her civilian involvement, civil rights activism, and protests against Chinese seascape in the South China Sea, protesting against Formosa discharging its toxic wastes causing the massive death of fish in Central Vietnam.

On October 10, 2016, "Mother Mushroom" was detained by Khanh Hoa Provincial Police and prosecuted for "propaganda against the Socialist Republic of Vietnam".

"Mother Mushroom" was honored by Human Rights Watch's Hellman / Hammett Award in 2010. She was also the first Asian rewarded with the civil rights defending from Civil Rights Defenders. Most recently, on March 29, 2017, the US State Department honored Nguyen Ngoc Nhu Quynh with the "State Department's Courageous International Women's Prize" for her bravery in addressing civil society issues, inspiring moderate change, calling for transparency in government, and access to basic human rights, as well as a voice for freedom of speech.

We learn that her mother, Nguyen Tuyet Lan, will not be allowed attending this so-called open trial. We strongly condemn the Hanoi authorities, have violated human rights and continuously to silent the Vietnamese Dissidents by arbitrary incarceration and hard sentencing. We are calling the Hanoi Government, to release Blogger Mother Mushroom "Me Nam", unconditionally and immediately.