Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tuyên Cáo - Tưởng niệm 42 năm Tháng Tư Đen tại Oakland


Tuyên Cáo - Tưởng niệm 42 năm Tháng Tư Đen tại Oakland

Hôm nay ngày 30 Tháng Tư Năm 2017 tại Thành Phố Oakland California Hoa Kỳ, Chúng tôi Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản thuộc Thành Phố Oakland và các Vùng Phụ Cận, gồm các Tổ Chức, Hội Đoàn, Đoàn Thể chính trị, Các Nhân Sĩ, Trí Thức, Đại Diện tuyền Thông báo chí, truyền thanh truyền hình, diễn đàn điện tử và hơn 300 Đồng Hương tập hợpTƯỞNG NIỆM 42 NĂM THÁNG TƯ ĐEN và khắc ghi một bước ngoặc Lịch Sử Việt Nam với biến cố đạt thắng lợi của người dân Hà Nội, Mỹ Đức, Đồng Tâm ngày vừa qua ..

Chúng Tôi nhận định rằng :

1 – Ngày 30 tháng tư năm 1975 Cộng Sản Hà Nội đã thừa lệnh quan thầy của chúng là Trung Cộng và Liên Sô, xé bỏ Hiệp Định Đình Chiến Paris 1973, xua quân xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa đẩy toàn thể Quân Cán Chính và nhân dân Miền Nam vào vị thế “ Kẻ Thua Trận “ phải chịu mọi hành động và thủ đoạn tàn bạo và hèn mạt của “ Kẻ Thắng Cuộc “ qua trại tù Cải Tạo, Đánh Tư Sản, Đổi Tiền, Đẩy đi vùng Kinh Tế Mới,phân biệt Lý Lịch Hộ Khẩu .. và đưa đến cuộc Vượt thoát Chế độ CS với hàng trăm ngàn người vùi thân trên đường vượt biên, vượt biển đi tìm TỰ DO khiến cả Thế Giới phẩn nộ lên án !!!

2 – Tưởng Niệm Tháng Tư Đen năm nay đánh dấu sau 42 năm Đảng CSVN đã đưa Tổ Quốc và Dân Tộc VN đến tận cùng của THẢM HỌA MẤT NƯỚC VÀO TAY TÀU CỘNG bằng Tập Đoàn cai trị Vô Thức, Độc Tài, Phi Nhân, Tàn Bạo, vơ vét, bóc lột, tham nhũng , cướp nhà cướp đất khắp cả nước khiến sự phẩn uất của đồng bào từ Nam chí Bắc phải vùng lên chống trả .......... , nhưng trầm trọng nhất là Đảng CSVN đã và đang dâng đất, dâng biển, mở ngõ biên giới cho Tàu Cộng tràn ngập từ Bắc chí Nam và Đại Họa Mất Nước không còn xa !!!

3 – Tưởng niệm Tháng Tư Đen bước sang năm thứ 43, chúng ta chứng kiến những sự kiện Lịch Sử ngoạn mục trong việc đấu tranh của đồng bào quốc nội từ Bắc chí Nam từ Cao Nguyên đến Duyên Hải đã dũng cảm đúng lên chống bạo quyền VC cướp nhà cướp đất, ô nhiễm môi trường để dành lại quyền sống an bình Miền Trung với Formosa Hà Tĩnh, Đồng Tâm Mỹ Đức Hà Nội, Phú Quốc, Kiên Giang Gành Dầu, Bãi Dài ở Miền Nam đã khiến bọn VC phải co cụm không dám đàn áp như xưa chứng tỏ ngày tàn của ĐCS VN không còn xa !!!

4 - Hôm nay, bước sang năm thứ 43 Mùa QUỐC HẬN THÁNG TƯ ĐEN, chúng ta ghi nhận những diễn biến tích cực của Giới TRẺ Quốc Nội Cũng như Hải Ngoại đã nhận thức rõ về sự kiện đen tối của ngày 30 tháng tư 1975 đã giết chết tương lai mấy Thế Hệ TRẺ VN với câu ca dao dân gian truyền khẩu : DÔI DÉP RÂU DẪM NÁT ĐỜI TUỔI TRẺ – MŨ TAY BÈO CHE KHUẤT ÁNH THƯƠNG LAI !!! Và nay Lớp TRẺ đã Dũng Mãnh đứng dậy nói lên tiếng nói Phản Kháng VC qua các Diễn Đàn Xã Hội Facebook, Tweeter, trong các cuộc tập họp ca hát , biểu thị công khai Lá Cờ Vàng trong các cuộc biểu tình phản kháng VC .............. Đặc biệt hôm nay tại đây, có sự tham dự của Tổ Chức TUỔI TRẺ CỜ VÀNG BẮC CALIi nói lên TUỔI TRẺ HẢI NGOẠI quyết tâm ĐỒNG HÀNH và YỄM TRỢ cùng GIỚI TRẺ Quốc Nội để Cứu Dân Cứứ Nước !!!
Do những nhận định trên, long trong


TUYÊN CÁO

****************

1– Mạnh mẽ lên án Đảng CSVN đã đặt quyền lợi của Đảng CS trên Quyền lợi Dân Tộc VN đã và đang đưa Tổ Quốc VN thành Lãnh Địa Tàu Cộng

2 – Hải Ngoại Quyết tâm ủng hộ cuộc đấu tranh bền bĩ và không thỏa hiệp Tại Quốc Nội nhằm thay đổi THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐỂ CƯU DÂN CỨU NƯỚC

3 – Hiệp Thông và ủng hộ các Tổ Chức Tôn Giáo, các Tổ Chức Dân Sự, các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ nhất là GIỚI TRẺ Quốc Nội dũng mãnh, kiên cường đấu tranh dành lại Quyến Sống Dân Chủ, Tự Do và An Bình cho Dân Tộc VN !!!

4 – Mạnh mẽ ủng hộ các cuộc xuống đường đấu tranh chống bạo quyền CS của mọi giới đồng bào Quốc Nội bị cướp nhà, cướp đất, bị áp bức, bị chà đạp nhân phẩm đã và đang từng bước, đẩy lùi bọn VC vào thế bị động cụ thể là nhân dân Hà Nội, Mỹ Đức Đồng Tâm vừa đạt thắng lợi đáng ghi vào Lịch Sử đấu tranh mở đường cho Đồng Bào Quốc Nội TỔNG NỖI DẬY xóa bỏ ĐCSVN để Cứu Dân Cứu Nước !!!

5 – Cương Quyết tố cáo tội ác của Đảng CSVN trước Cộng Đồng Thế Giới Tự Do.

6 - Phủ nhận mọi ký kết của Đảng CSVN với Trung Cộng làm thiệt hại Quyền lợi của Dân Tộc và Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ của Tố Quốc Việt Nam.

7 – Dứt khoát không Hòa Giải, Hòa Hợp với Đảng CSVN

Oakland ngày 30 tháng Tư Năm 2017
TM Ban Tổ Chức

Cựu Dân Biểu VNCH / LS.TRẦN MINH NHỰT
( Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland )