Matt Mahan

ads header

Breaking News

Công bố Đợt 1 danh sách đề nghị chế tài giới chức Việt Nam


Công Bố Đợt 1 Danh Sách Đề Nghị Chế Tài Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu
Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế tổ chức họp báo ở Quốc Hội

Thông Báo của BPSOS
Washington DC, ngày 3 tháng 4, 2017
http://machsongmedia.com

Để mở đầu cuộc tổng vận động Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ năm 2017, hôm nay chúng tôi công bố hồ sơ Số 1 trong tổng cộng 6 hồ sơ đã được hoàn tất với danh sách 168 giới chức chính quyền Việt Nam được đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu của Hoa Kỳ.

Hồ sơ Số 1 gồm 25 nhân vật liên can đến các hành vi tra tấn đối với Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng. Một số nhân vật điển hình gồm:

·   Đại Tá Vũ Văn Lâu, Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai
·   Đại Tá Nguyễn Văn Long, Giám Đốc Sở Công An Thành Phố Pleiku
·   Đại Tá Nguyễn Văn Trạch, nguyên Phó Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai
·   Ông Lê Văn Hà, Chánh Án Toà Án Nhân Dân Tỉnh Gia Lai
·   Ông Phạm Bá Sơn, Chánh Án Toà Phúc Thẩm Tỉnh Gia Lai
·   Trung Tá Nguyễn Đình Oánh, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai
·   Đại Uý Nguyễn Anh Tuấn, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai
·   Trung Uý Trần Cao Cương, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai
·   Thiếu Tá Hoàng Đức Giang, Trại Tù An Phước, Tỉnh Bình Dương
·   Đại Uý Đinh Ngọc Quỳnh, Trại Tù An Phước, Tỉnh Bình Dương
·   Ông Huỳnh Văn Trà, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hoa Lư, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trang đầu của hồ sơ Ms. Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng (xem hình đính kèm)
BPSOS chọn 6 hồ sơ cho cuộc vận động năm 2017 dựa trên các tiêu chuẩn sau:
(1)    Sự đàn áp nghiêm trọng vì xảy ra hành vi tra tấn hay đánh chết người.
(2)    Nạn nhân là những người tranh đấu cho nhân quyền.
(3)    Hồ sơ khả tín vì đã được quốc tế, nhất là chính quyền Hoa Kỳ, công nhận.
(4)    Vấn đề trách nhiệm có thể truy cứu đến những giới chức chính quyền.

Cả 6 hồ sơ đã được nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ngày 17 tháng 3, 2017. Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế chính thức chọn hồ sơ Số 1, tức hồ sơ về Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng, cho Đề Án Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo. Đề án này là nỗ lực của Uỷ Hội để cung cấp dữ kiện cho Hành Pháp Hoa Kỳ trong việc đưa một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào danh sách Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (CPC).
Uỷ Hội sẽ công bố đề án này tại buổi họp báo ngày 6 tháng 4. Buổi họp báo sẽ được thực hiện ở Quốc Hội Hoa Kỳ với sự yểm trợ của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ, mà BPSOS là một thành phần tham gia từ nhiều năm qua. Tại buổi họp báo, một số tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo ở Việt Nam đã và đang lên tiếng cho hồ sơ của Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng sẽ được tuyên danh.

Đề án này của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế  và cuộc vận động chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu của BPSOS là hai nỗ lực song song có phối hợp. Chỉ  định CPC theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế có tác dụng chế tài tập thể đối với cả một chính quyền; cùng lúc, BPSOS khai thác Luật Magnitsky Toàn Cầu để chế tài từng cá nhân giới chức chính quyền liên can đến hành vi đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng.  Các biện pháp chế tài bao gồm cấm thủ phạm nhập cảnh và đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ của họ.

“Riêng trong trường hợp đàn áp tôn giáo, như hồ sơ của Ms. Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng, thì không chỉ thủ phạm bị cấm nhập cảnh mà cả vợ, chồng, con đều bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Nếu những người này đang ở Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.”

Sự nới rộng thành phần bị cấm nhập cảnh này là do tác động của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế kết hợp với Luật Magnitsky Toàn Cầu.

Ngày 31 tháng 3 vừa qua, Ts. Nguyễn Đình Thắng và cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees cùng đại diện cho BPSOS đến họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế về kế hoạch phối hợp hành động.

“Trong những tháng sắp đến chúng tôi sẽ tuần tự công bố các danh sách kế tiếp, vào những thời điểm phù hợp,” Ts. Thắng cho biết. “Và chúng tôi đang thu thập thêm những hồ sơ mới để ngày càng tăng ảnh hưởng cho cuộc vận động chế tài các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.”

Để tham gia buổi họp báo ngày 6 tháng 4 ở Quốc Hội Hoa Kỳ, xin liên lạc:

Giới truyền thông: media@uscirf.gov or 202-786-0615 (Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế)

Cá nhân hay hội đoàn: greg@themitchellfirm.com (Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ)

Ts. Nguyễn Đình Thắng và cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees cùng với cựu Đại Sứ Jackie Wolcott, Uỷ Viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế,  31/03/2017 (ảnh USCIRF)

oo0oo

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Edmund Burke.
"When Journalists are silenced, people are silenced" Anonymous.